Nyt stærkt forskningscenter åbnet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

​Det nye Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse bliver førende inden for klinisk epidemiologi, befolkningsepidemiologi og sundhedsfremme.
Vent...
Centeret er en fusion af to forskningsenheder i Region Hovedstaden, Afdeling for Klinisk Epidemiologi og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, og har 100 medarbejdere med base på Frederiksberg Hospital. Mandag lagde hospitalet rammer til åbningsreceptionen.

Vicedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Kirsten Wisborg bød velkommen i hospitalets auditorium og betegnede det som en stor glæde og ære, at det er lykkedes at få centerchef Tine Jess og forskningschef Allan Linneberg i spidsen af centret. Tine Jess og Allan Linneberg tilhører begge eliten inden for den epidemiologiske forskning i Danmark og har stærke internationale profiler. 

- Ingen er vist i tvivl om, at der er et stigende udgiftspres på vores sundhedsvæsen. Hvis vi i fremtiden skal have et bæredygtigt sundhedsvæsen med fri og lige adgang for alle, så er vi nødt til at gøre tingene anderledes, end vi gør i dag. Et helt centralt element bliver at forebygge, at sygdom opstår eller forværres, og det skal ske gennem proaktiv indsats. Her kommer Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse til at spille en uhyre vigtig rolle for både at sikre, at vi har viden om, hvad der har betydning for, at sygdom opstår, og om hvilke indsatser, der virker som forebyggelse. Jeg har store forventninger til centret og ser frem til at følge dets aktiviteter og den rolle, det kommet til at spille i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden. Stort tillykke og velkommen alle sammen, sagde Kirsten Wisborg.

Herefter fik deltagerne et spændende indblik i de to fusionerede enheders historie samt i arbejdet og fremtiden i centrets fire sektioner. Efter talerne i auditoriet var der rundvisning i forskningscentret og reception.

FAKTA om centret
Centret består ud over ledelse og forskningsadministration af de fire forskningssektioner, der arbejder ud fra en samlet vision om at udføre epidemiologisk og klinisk epidemiologisk forskning i verdensklasse og at sikre folkesundheden gennem konkrete tiltag regionalt og på landsplan.

Sektion for Befolkningsepidemiologi, ledet af Betina Heinsbæk Thuesen, har ansvar for fortsat at drive befolkningsundersøgelserne, som har eksisteret siden 1964. Befolkningsforskningens hovedformål er at undersøge forekomst og årsager til kroniske sygdomme i befolkningen. Sektionen benytter også de danske registre og har desuden en forskningsbiobank med biologisk materiale til forskning.

Sektion for Klinisk Epidemiologi, der ledes af Kristine Allin, udfører klinisk epidemiologisk forskning på egne kohorter og på nationale registre indenfor sygdomsforløb, prognose, postmarketing lægemiddelforskning, og personalized medicine. Sektionen yder samtidig forskningsstøtte til klinikken i form af hjælp til studiedesign, fondsansøgninger, datahåndtering, statistik og manuskriptstøtte.

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse, der ledes af Ulla Toft, udfører forskning ud fra et anvendelsesorienteret perspektiv med udgangspunkt i den regionale sundhedsprofil, centrale registerdata og interventions- og implementeringsprojekter udført i kommunerne. Sektionen fokuserer endvidere på aktiv patientstøtte, monitorering af sundhed og sygelighed over tid, samt hvordan man kan skabe forandringer i befolkningen, som kan øge folkesundheden.

Sektion for Statistik og Data, der ledes af Carsten Agger og Lars Ängqvist, rummer forskningscenterets ekspertise inden for data management og statistik og passer centerets betydelige datasamling. Sektionens medarbejdere har kompetencer inden for datasikkerhed, datakvalitet, statistiske analyser, sundhedsregistre, og SAS- og STATA-programmering. De arbejder på tværs af centerets øvrige sektioner og fungerer som et stærkt fælles kompetencemiljø med høj intern videns- og metodedeling.

Yderligere information:
Centerchef Tine Jess, tine.jess@regionh.dk, telefon 38 16 30 73
Forskningschef Allan Linneberg, allan.linneberg@regionh.dk, telefon 38 63 31 87Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor