Nyt fødested på Bispebjerg Hospital skal skabe plads til flere fødsler

​​Sundhedsudvalget har i dag besluttet at indstille til regionsrådet i Region Hovedstaden, at der etableres et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital.

Vent...
Befolkningen i Region Hovedstaden vokser. I 2030 ventes vi at være 160.000 flere borgere. Det betyder også, at antallet af fødsler årligt ventes at stige med 22 procent - eller 4.800 ekstra fødsler om året.
 
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er glad for, at Sundhedsudvalget har haft flere drøftelser og bakker op om et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital: ”Det er en vigtig beslutning, der handler om at skabe bedre rammer på vores hospitaler, så vi kan sikre en tryg graviditet og fødsel for alle nye forældre i regionen.” 

Vi kan ikke tilbyde den optimale fødeforberedelse

Sophie Hæstorp Andersen henviser til, at der med et stigende antal fødsler i Region Hovedstaden er mangel på bl.a. jordemødre, som gør det svært for fødestederne at leve op til ambitionerne om give de gravide og fødende en god og sammenhængende fødselsoplevelse. 
 
”Jeg er ikke tilfreds med, at fødestederne er tvunget til at fokusere ressourcerne på den sikre fødsel - og kan i dag ikke altid tilbyde den optimale fødselsforberedelse. Derfor er dette et vigtigt skridt i den rigtige retning,” siger Sophie Hæstorp Andersen.
 
Regionens Center for HR arbejder sammen med hospitalerne om en række konkrete tiltag for at løse manglen på jordemødre – bl.a. muligheden for at flytte opgaver til andre faggrupper og øge optaget af jordemoderstuderende. 

Opbakning fra jordemoderuddannelsen

Et nyt fødested på Bispebjerg Hospital møder opbakning fra Institut for Terapeut- og jordemoderuddannelser på Københavns Professionshøjskole, der uddanner de fleste af jordemødrene, der ansættes i Region Hovedstaden.
 
”Fagligt er det meget tilfredsstillende, at der etableres en fødeafdeling på Bispebjerg. Udover at det er et godt tilbud til familierne, giver det et godt læringsmiljø for studerende. Et fødested på 3.500 – 4.000 fødsler har den rette volumen til at sikre den faglige kvalitet i uddannelsesmiljøet. Omvendt kan vi se, at de meget store fødesteder præget af travlhed oplever et større frafald af jordemoderstuderende,” siger Katrine Hornum-Stenz, institutchef for Institut for Terapeut- og jordemoderuddannelser.
 
Forslaget skal nu behandles videre i Region Hovedstadens forretningsudvalg 18. september og regionsrådet 25. september.
 

Fakta

  • In-house fødeklinikker - For at imødekomme mange nybagte familiers ønske om en mindre ”hospitaliseret” fødeoplevelse har regionsrådet allerede besluttet, at der i løbet af 2019 indrettes en skærmet in-house fødeklinik på hver af de fire nuværende fødesteder, og der skal etableres en fælles regional hjemmefødselsordning. Der er fra 2019 afsat 12 mio. kr. årligt (3 mio. kr. til hvert fødested) til øget driftsudgifter til in-house fødeklinikkerne.

  • Nyt fødestedsted på Bispebjerg - På Bispebjerg Hospital vil der være plads til 3.500 fødsler om året, hvilket i et regionalt perspektiv vil blive den mindste fødeafdeling, men på landsplan vil det være det 6.-8. største blandt landets 20 fødeafdelinger. Et nyt kvinde-barn center vil kunne rummes inden for rammerne af kvalitetsfondsbyggeriet på Bispebjerg.

Yderligere oplysninger

  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor