Ny professor: En guldgrube, jeg glæder mig til at udforske

Ingrid Sivesind Mehlum forsker i arbejdsbetingede sygdomme. Hun kommer med et stort netværk i bagagen og solid erfaring i ledelse af både norske, nordiske og EU-projekter.​​
Vent...


- Vores arbejdsforhold betyder noget for vores helbred. De kan forværre sygdom eller være selve årsagen til, at vi bliver syge, siger Ingrid Sivesind Mehum, der er ny professor i Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling.

Ingrid har forsket i mange år på Statens Arbejdsmiljøinstitut i Oslo (STAMI). 

- Min forskning bygger meget på registre, og det er vi dygtige til her på Bispebjerg Hospital. Afdelingen har også en vigtig database DOC*X (Danish Occupational Cohort) - en guldgrube, som jeg glæder mig til at udforske, siger hun.

Ingrids forskning handler om helbredsproblemer på arbejdspladsen og de sygdomme, det kan medføre eller forværre. Det kan fx være kræft, hjertekarsygdomme, hudsygdom, udbrændthed og muskel-skeletlidelser, i tillæg til sygefravær. 

Et af studierne handlede om selvrapportering af smerter i nakke, skulder eller arm. 

- Kvinder rapporterer ofte mere smerte end mænd og mere arbejdsrelaterede smerter. Mit studie viste, at kvinder, der rapporterede smerter, i større grad havde kliniske diagnoser, med objektive fund, end mænd, og derfor måske havde en mere alvorlig tilstand, siger Ingrid og fortsætter:

- Dette indikerer, at resultaterne skal tolkes forsigtigt, og at kønsforskelle og sociale uligheder i virkeligheden kan være større (eller mindre) end resultaterne viser. 

For dette studie modtog hun Marie Spångberg-prisen for den mest værdifulde originalartikel udgivet af en norsk, kvindelig læge.

Efter et arbejdsomt forår og indflyvning til sin nye stilling, er Ingrid landet godt og sikkert på Bispebjerg Hospital. Og med cyklen som daglig transportmiddel føler hun sig indtil videre godt kørende.

- Jeg glæder mig til nye udfordringer og samarbejdet med mine nye kolleger. 

Tillykke og velkommen.

Blå Bog:

  • ​​​​Ingrid Sivesind Mehlum bor i København, er gift og har tre voksne døtre.
  • Professor i arbejds- og miljømedicin ved Københavns Universitet og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, maj 2023.
  • Speciallæge i arbejdsmedicin, ph.d 2010. Tidligere lektor på Oslo Universitet.
  • Tidligere ledende seniorforsker og forskningskoordinator ved Gruppe for Arbeidsmedisin og Epidemiologi på STAMI (Statens Arbejdsmiljøinstitut), Oslo.  
  • Erfaren underviser af både medicinstuderende og speciallæger i arbejdsmedicin. 
  • Projektleder i en række store projekter, bl.a. det store EU Horizon 2020-projekt OMEGA-NET, som samlede og koordinerede en række europæiske kohorter med data om arbejdsforhold og helbred. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor