Ny metode forkorter udredningstid for lungekræft

​Lungemedicinsk Afdeling har implementeret en ny metode til at kunne diagnosticere patienter for lungekræft, så de kan blive hurtigere udredt og dermed komme hurtigere i behandling.

Vent...

Det var en stor dag, da Lungemedicinsk Afdeling mandag den 7. maj for første gang tog en ny metode i brug i forbindelse med udredning af en patient for lungekræft.

Den nye metode hedder Electromagnetic Navigation bronchoscopy (ENB), og er et supplement til den allerede eksisterende kikkertundersøgelse. Med hjælp af en virtuel bronkoskopi og en GPS-funktion i forbindelse med en kikkertundersøgelse, bliver det nu lettere at tage biopsier af forandringer, der er svært tilgængelige.

​Overlæge og bronkoskopør Alexis Pulga (midten) og skoperende sygeplejerske Mette Køye (forgrunden) afprøver den nye ENB-metode og tager vævsprøver. Foto: Maria Svane.


Hvis patienterne har små forandringer i lungerne, som er suspekte for kræft, kan det være vanskeligt for den bronkoskoperende læge at komme langt nok ud i lungerne til at kunne tage vævsprøver.

GPS-funktionen gør, at den afsøger de yderste områder af bronchierne.
Mens undersøgelsen foretages, kan lægerne følge med på en skærm, hvilke bronchier der er afsøgte - hvis biopsiværktøjet kan komme i kontakt med infiltratet. På den måde sikrer lægerne, at de suspekte forandringer bliver undersøgt, og at relevante vævsprøver bliver taget. 

Kortere udredningstid for patienter

Den nye metode har stor betydning for patienternes udredning og diagnose.

- ENB-metoden betyder, at udredningstiden for vores lungepatienter bliver kortere, så de hurtigere kan få at vide, om de har kræft i lungerne. Det gør, at de hurtigere kan komme i gang med den nødvendige behandling, og det har stor betydning, når der er tale om kræft, siger overlæge og bronkoskopør Alexis Pulga.

- Det gode ved den nye metode er også, at de patienter med sværttilgængelige forandringer i lungerne, nu kan nøjes med at skulle igennem én undersøgelse. Dermed slipper de for den mere risikofyldte undersøgelse, CT-vejledt biopsi, hvor patienten bliver stukket med en nål ind gennem siden af brystkassen, fortæller Alexis Pulga.

Første ENB-undersøgelse gik godt

- Det gik rigtig godt med at prøve den nye metode i dag. Det tog lidt længere tid, da det var første gang, jeg prøvede den her model. Jeg har tidligere foretaget ENB med en ældre model. Men det hele gik som planlagt. Vi har fået taget flere vævsprøver fra det område, hvor vi har en mistanke om, at der kan være kræft, siger en tilfreds Alexis Pulga.
 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor