Ny ledende overlæge i Afdelingen for Hud-og kønssygdomme og Videncenter for Sårheling

​Professor, dr.med. Simon Francis Thomsen er ansat som ny ledende overlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Vent...

​Ledende overlæge i Afdelingen for Hud- og kønssygdomme og Videncenter for Sårheling, Simon Francis Thomsen.

Simon Francis Thomsen vil sammen med den ledende oversygeplejerske stå i spidsen for en af Danmarks største hudafdelinger med ca. 200 ansatte og 100.000 patientkontakter årligt. Afdelingen behandler patienter med hud- og kønssygdomme samt patienter med vanskeligt helende sår. Simon Francis Thomsen kommer fra en overlægestilling, som han har haft siden 2015, samme sted. Han har været konstitueret ledende overlæge siden januar 2017.

Simon Francis Thomsen er 43 år, speciallæge i dermato-venerologi og har en omfattende videnskabelig produktion udgående fra Bispebjerg Hospital. I 2017 blev han tildelt Disputatsprisen for sin doktordisputats om tvillingestudier af astma og allergi. En pris som uddeles af Det Medicinske Selskab i København til forskere, der har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre. Simon Francis Thomsen er national koordinator for National Experimental Therapy Partnership (NEXT) Dermatologi og har en række danske og internationale tillidsposter.

Simon Francis Thomsen ser frem til at kunne udbygge afdelingens og hospitalets mangeårige markante forskningstradition og stærke kliniske profil.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor