​​​​
Ny lægefunktion på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Mathilde Pihl Badse starter som socialoverlæge.

Vent...


Socialoverlæge Mathilde Pihl Badse (t.v.) og socialsygeplejerske Karen Strand Kromann fra Akutmodtagelsen Bispebjerg Hospital.


- Vores sundhedsvæsen er ikke altid lige godt i mødet med de socialt udsatte patienter. Men de skal imødekommes, hvis de skal have samme adgang til og udbytte af behandlingen som alle andre patienter, siger Mathilde Pihl Badse.

Hun er hospitalets nye socialoverlæge. Hun skal samarbejde med blandt andet socialsygeplejersker om at sørge for en god behandling til den gruppe af patienter, som har udfordringer med fx rusmiddelafhængighed, hjemløshed eller psykisk sygdom.​

Sundhedsvæsenet skal passe til patienterne - ikke omvendt

Den nye socialoverlæge og hendes kolleger oplever, at der kan være udfordringer i forløbene for de patienter, der har abstinenser, når de kommer ind:

- Når vi møder en abstinent patient, så skal vi tilbyde abstinens- eller substitutionsbehandling med det samme. Ellers risikerer vi, at patienten afbryder sin behandling, og at vi måske så aldrig ser patienten igen.

Mathilde er én af to nyansatte socialoverlæger i Region Hovedstaden. Hun er tilknyttet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og er ligesom socialsygeplejerskerne ansat i Akutmodtagelsen. Hendes kollega, Lene Caspersen, er tilknyttet Amager og Hvidovre Hospital.

- Jeg ser socialoverlægefunktionen som endnu et skridt i en god retning i forhold til at komme uligheden i sundhed til livs. Jeg håber, at jeg som socialoverlæge kan bidrage til socialsygeplejerskernes mangeårige og store arbejde på området.

De to socialoverlæger kommer til at samarbejde med alle regionens socialsygeplejersker og øvrige hospitalsafdelinger, hvor der kan være et behov.

- Sammen tror jeg, at vi kan komme i mål med at udbrede endnu mere viden i udsattefagligheden, plejen og behandlingen af socialt udsatte patienter og sikre, at flere får den helt rette 

Om Mathilde Pihl Badse

  • ​​Socialoverlægefunktionen samarbejder over sektorgrænserne og sikrer, at der i fremtiden kan laves aftaler for at forbedre patientens forløb.
  • Mathilde er uddannet speciallæge i samfundsmedicin med et sociallægeligt fokus.
  • Hun har tidligere været ansat i socialmedicinske enheder, på indvandrermedicinsk klinik og i rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune.
  • Hendes seneste ansættelse var i Sundhedsstyrelsen, hvor hun varetog området for rusmiddelbehandling og bidrog i opgaver inden for udsatteområdet.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor