Ny forskning: PCB i boligen kan have konsekvenser for kvinders graviditet og fødsel

Kvinder, der har boet i lejligheder med højt PCB-niveau, har højere risiko for at få et drengebarn med misdannelsen kryptorkisme (manglende nedfald af testikler i pungen), viser ny forskning fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.
Vent...

 Sandra Søgaard Tøttenborg er forskningsleder i Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. 


Forskningsleder Sandra Søgaard Tøttenborg og hendes kolleger fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling har sammen med en gruppe eksperter fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø de sidste fire år arbejdet på at kortlægge helbredskonsekvenserne af udsættelse for PCB (polyklorerede bifenyler) i indeklimaet. 

PCB blev gennem tre årtier brugt i byggematerialer, som maling og fuger. I dag er anvendelsen forbudt, men stofferne findes stadig i eksisterende byggeri. Herfra kan de langsomt fordampe til luften og indåndes og optages i blodet hos mennesker. Det er tidligere dokumenteret af samme forskergruppe, efter fund af PCB- forurening i boliger i Farum Midtpunkt og Brøndby Strand Parkerne: 
- Men vi blev jo nødt til også at finde svaret på, om man bliver syg af det, siger Sandra Søgaard Tøttenborg, der står i spidsen for projektet. 

Forskningsgruppen fremlægger nu de første resultater, som netop er publiceret i European Journal of Epidemiology

- Vores oprindelige bekymring er nu erstattet af en styrket mistanke om, at luftbårne PCB’er kan have konsekvenser for menneskers sundhed, siger Sandra Søgaard Tøttenborg. 

Studiet viser, at kvinder med bopæl i PCB forurenede lejligheder, havde 73% større risiko for at få et drengebarn med misdannelsen kryptorkisme (manglende nedfald af testikler i pungen) sammenlignet med kvinder fra ikke-forurenede lejligheder.
 
Omregnet betyder det syv tilfælde pr. 100 drengebørn født af mødre fra PCB-forurenede boliger imod fire tilfælde pr. 100 drengebørn født af mødre fra ikke-forurenede boliger. Årsagen er sandsynligvis, at PCB’erne har virket hormonforstyrrende i den del af fostertilværelsen, hvor testiklerne dannes. Kryptorkisme er associeret med en øget risiko for infertilitet og testikelkræft senere i livet. Sammenhængen er statistisk signifikant, hvilket betyder, at det er usandsynligt, at det skyldes rene tilfældigheder. 

- Resultaterne er en løftet pegefinger om, at vi må få nedbragt PCB niveauerne i den danske bygningsmasse. De giver dog ikke anledning til at anbefale unge kvinder og gravide at flytte over hals og hoved fra en PCB-forurenet bolig eller arbejdsplads, da det mest sandsynligt er en risiko, der opbygges over flere år, siger Sandra Søgaard Tøttenborg.

Studiet er det første i verden, der undersøger sammenhængen mellem PCB i boliger og risikoen for at udvikle sygdom. Og det er det første af seks studier, der forventes publiceret i løbet af de næste to år: 

- Vi kigger også på risikoen for kræft, hjerte-kar-sygdom, diabetes, nedsat sædkvalitet og lungelidelser og på kognitive vanskeligheder hos børn. Vores mål er at opnå en udtømmende kortlægning, så vi kan sikre os, at Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB er tilstrækkelige, siger Sandra Søgaard Tøttenborg.  

FAKTA om studiet

Resultaterne er baseret på information om 3300 kvinder, der har gennemført mindst én graviditet med bopæl i Farum Midtpunkt eller Brøndby Strand Parkerne. 

Da boligområdet blev bygget i 1969-74, blev der kun anvendt PCB-holdige materialer i byggeriets første år. Det betyder, at der er boligblokke opført både med og uden PCB-holdige materialer. Målinger af indeluften i et udsnit af lejlighederne, dokumenterede niveauer mellem 300 og 3000 ng PCB-total/m3 i forurenede lejligheder i starten af nullerne. Størstedelen lå omkring 1000 ng PCB-total/m3. Til sammenligning indeholdt luften i ikke-forurenede lejligheder meget lave PCB-niveauer (under 200 ng PCB-total/m3). I dette studie blev gravide beboere i PCB-forurenede lejligheder betegnet som udsatte for PCB, mens kvinder i lejligheder uden PCB-holdige materialer blev betegnet som ikke-udsatte. 

Fødselskarakteristika og fosterskader blev identificeret i Det Medicinske Fødselsregister og sammenkædet med, om kvinderne havde boet i PCB-forurenede eller ikke-forurenede lejligheder op til eller under graviditeten. Studiet er finansieret af Landsbyggefonden, Realdania, Grundejernes Investeringsfond, Bispebjerg Hospital og Helsefonden.

FAKTA om PCB

PCB blev brugt i byggematerialer indtil et forbud mod brug i åbne anvendelser (fx i elastiske fuger) trådte i kraft i 1977. Forbuddet i 1977 og de nuværende vejledende aktionsværdier, som Sundhedsstyrelsen har fastsat, bygger i vid udstrækning på viden om PCB-typer, der typiske findes i kost. Imens er effekter af luftbårne PCB’er meget begrænset undersøgt. Det betyder også, at de nuværende aktionsgrænser ikke nødvendigvis er egnede til at beskytte personer, der opholder sig i forurenede bygninger. I 2010 og 2011 opstod en bekymring om PCB i indeklimaet både i boliger og på arbejdspladser. 

Det gav anledning til undersøgelser, som viste, at PCB finder vej fra indeluften til blodet, både i bolig– og arbejdspladssammenhæng. Der er efterfølgende gennemført omfattende sanering af Farum Midtpunkt og nedrivning af forurenede højhuse i Brøndby Strand Parkerne gik i gang i marts 2021.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor