Ida Gustafsson ny ledende overlæge

Overlæge Ida Gustafsson skal sammen med den ledende oversygeplejerske stå i spidsen for Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.


Ledende overlæge Ida Gustafsson. (Foto: Claus Peuckert)

Ida Gustafsson kommer fra en stilling som afsnitsansvarlig overlæge for Hjertemedicinsk Dagafsnit på Hvidovre Hospital. Hun er speciallæge i intern medicin og kardiologi, ph.d. og har mere end 20 års klinisk erfaring. Sideløbende med det kliniske arbejde har hun været engageret i forskning indenfor især hjertesvigt, hjerterehabilitering og kardiovaskulære komplikationer ved diabetes. Ida har desuden forskellige tillidshverv i Dansk Cardiologisk Selskab og repræsenterer Region Hovedstaden i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase.

Ida Gustafsson er kendt for sin stærke faglighed, gode samarbejdsevner og sin motiverende og inkluderende ledelsesstil.

- Sammen med ledende oversygeplejerske Karin Højgaard Jeppesen vil jeg fokusere på at videreudvikle en høj faglig kvalitet, sikkerhed og sammenhæng i patientforløb, styrke udvikling- og forskningsaktiviteter samt sikre et godt arbejdsmiljø for afdelingens medarbejdere, siger Ida Gustafsson.

Hjerteafdelingen har landets største optageområde på ca. 442.000 borgere og ca. 300 ansatte. Aktuelt er Hjerteafdelingen fordelt på Bispebjerg og Frederiksberg matriklerne og består af 3 sengeafsnit, et invasivt afsnit, hvor der foretages koronararteriografi samt pacemakeranlæggelse, foruden et meget stort ambulatorium med 80.000-90.000 besøgende om året.

n af de store opgaver i nær fremtid for Hjerteafdelingens ledelsesteam bliver at samle afdelingen i Nyt Hospital Bispebjerg til gavn for både patienter og medarbejdere.

Ida Gustafsson starter i den nye stilling den 1. april 2018.


Redaktør