Hospitalet har efterkommet strakspåbud

​Arbejdstilsynet vurderer i en ny rapport, at Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har efterkommet de to strakspåbud, som hospitalet fik af Arbejdstilsynet i maj måned. 

Vent...
Den nye rapport, hvor Arbejdstilsynet vurderer, at hospitalet har efterkommet strakspåbuddene, er udarbejdet, efter at tilsynet var på uanmeldt opfølgende kontrolbesøg på hospitalet den 24. juni.

Strakspåbuddene angår afsnit L13 på Lungemedicinsk Afdeling. De blev givet efter et rutinemæssigt besøg, der skyldtes, at en medarbejder ved afdelingen i april afgik ved døden efter at have været smittet med COVID-19.

Arbejdstilsynet vurderede i forbindelse med de to strakspåbud, at arbejdet på afsnit L13 ikke var tilrettelagt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt; ligesom Arbejdstilsynet ikke vurderede, at der var det fornødne ledelsesmæssige tilsyn med arbejdsgangene.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital påklagede i begyndelsen af juni måned de to strakspåbud. Da de oprindelige strakspåbud ikke er trukket tilbage, fastholder hospitalet påklagen af disse.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor