Fremgang med tilfredsheden i Akutmodtagelsen

​Ny undersøgelse viser stigende tilfredshed med informationen om ventetid, og flere oplever at ventetiden er acceptabel i Akutmodtagelsen.


Både Akutmodtagelsen på Bispebjerg og Akutklinikken på Frederiksberg har deltaget i den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser for 2017. Resultaterne er netop offentliggjort.

Resultaterne fra Akutmodtagelsen

I Akutmodtagelsen oplever flere patienter at ventetiden er acceptabel og informationen er blevet bedre, og det glæder afdelingssygeplejerske Birgitte Godiksen Troldborg i Akutmodtagelsen.

”Overordnet er jeg ret tilfreds med resultaterne, det er en meget travl Akutmodtagelse, og det kan patienterne ikke undgå at mærke.  Det kan vi også se i nogle af de kommentarer der er kommet i undersøgelsen; de handler meget om ventetid, de ser et travlt personale og der er heldigvis også mange positive kommentarer. Mange af de gode tiltag vi har arbejdet med viser sig heldigvis i LUP resultaterne, det er glædeligt, og vi skal selvfølgelig fortsætte med at understøtte den positive udvikling med at nedsætte ventetiden og øge informationen,” siger Birgitte Godiksen Troldborg.

I Akutmodtagelsen har der bl.a været en målrettet indsats omkring modtagelse af patienter og information om ventetider. Der er etableret et team med en lægesekretær og en modtagende sygeplejerske, der tager imod patienterne, de vurderer deres sygdom eller skade, de giver information om den aktuelle ventetid og de tilbyder bl.a. smertelindring. Desuden er der udviklet informationsmateriale, i form af postkort, der forklarer patienterne, hvorfor ikke alle venter lige længe og informerer om det, som er nyttigt at vide i ventetiden. Ligesom ventearealerne er forbedret i 2017 med nyt interiør, nye billeder på væggene, mere adspredelse til ventetiden og mere information.  Det fremgår af resultaterne i undersøgelsen at patienterne har værdsat det.

Resultaterne fra Akutklinikken

I Akutklinikken på Frederiksberg er de ikke kommet helt i mål med at leve op til patienternes forventninger. Det handler især om ventetiderne, der er svære at forstå for patienterne, og der efterspørges information om ventetider. Det ærgrer afdelingssygeplejerske Jette Hjuler Madsen.

”Det er rigtig ærgerligt, at tilfredsheden er dalet, det skal vi helt sikkert gøre bedre i det kommende år, og vi skal gøre en ekstra indsats for at informere om ventetiden. Vi vil i den kommende tid arbejde målrettet med det og forbedre venteinformationen - vi skal gøre det bedre, og der kan vi helt sikkert lære noget af Akutmodtagelsen på Bispebjerg,” siger Jette Hjuler Madsen der dog også glæder sig over de mange positive kommentarer der er kommet fra patienterne, bl.a er mange særdeles tilfredse med modtagelsen i Akutklinikken.

Spørgeskemaet er sendt til 399 patienter fra Akutmodtagelsen og 398 patienter fra Akutklinikken som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017. 181 patienter (45%) svarede på spørgeskemaet fra Akutmodtagelsen. 154 patienter (39%) svarede på spørgeskemaet fra Akutklinikken.

Læs den nationale rapport samt resultater på regions-, hospitals- og akutmodtagelsesniveau.

Redaktør