Flotte bevillinger til forskningen

​Novo Nordisk Fonden har uddelt dette års projektstøtte. Godt 20.4 mio. kr. går til fem Bispebjerg forskere. En af dem er professor Charlotte Suetta, der har fokus på muskeltab og skrøbelighed hos akut, indlagte ældre patienter. Få her et indblik i de fem projekter.

Vent...

Charlotte Suetta_web.jpg

Halvdelen af den store bevilling, de godt 10.2 mio. kr. i kategorien klinisk og translationel forskning, går til fire forskningsprojekter og støtter hospitalets ambition om, at forskning hurtigere skal komme patienterne til gavn. Desuden modtager professor Eva Prescott 10.23 mio. kr.  fra Novo Nordisk Fondens forskningsprogram ‘Investigator Initiated Clinical Trials’.  

De fem nye forskningsprojekter støttet af Novo Nordisk Fonden:

Peter Magnusson 02_web.jpg
Muscle cell adaptation, collagen healing and clinical outcome following ruptured Achilles tendon: Optimizing rehabilitation
Professor Peter Magnusson Fys- og Ergoterapiafdelingen & Institut for Idrætsmedicin, har fået en bevilling på 1,7 mio. kr. til at undersøge årsagen til permanent muskeldysfunktion efter brud på achillessenen. Projektet søger at finde svar på: A) i hvilket omfang antallet af sarkomerer i serie i skeletmuskulaturen tilpasses, når senen forlænges B) helingens tidsmæssige forløb og C) i hvilket omfang den tidlige, aggressive genoptræning rent faktisk bidrager til den permanente forlængelse af senen.

TL CP og AS_web.jpg
The AZIMUNE Study: Effects of low-dose azithromycin treatment on anti-viral immunity in patients with asthma and COPD.
Professor Celeste Porsbjerg, Lungemedicinsk Afdeling, har sammen med overlæge Therese Lapperre og post doc Asger Sverrild fået en bevilling på 2.98 mio. kr. til at undersøge om lavdosis antibiotika behandling, med de såkaldte makrolider, kan styrke immunforsvaret overfor luftvejsvirus. Hvorfor er der nogle patienter med astma og KOL der udvikler forværring ved en virus infektion, mens andre ikke gør det? Lav dosis macrolid behandling har vist, at det forebygger både astma og KOL forværringer, men virkningsmekanismen er ukendt.
Projektet sker i samarbejde med ass. professor Lena Uller og professor Leif Bjermer fra Lunds Universitet, og Professor Karsten Kristiansen og Philipp Rausch fra Københavns Universitet.

Charlotte Suetta_web.jpg
Preventing loss of muscle mass and function in geriatric patients-the Copenhagen PROTECT study
Professor Charlotte Suetta Medicinsk og Geriatrisk Afdeling, har fået 2,5 mio. kr. til at undersøge og identificere mulige biomarkører for muskeltab og skrøbelighed hos akut indlagte ældre patienter. Forskningen skal føre til målrettede behandlingsmetoder, så vi undgår at ældre patienter svækkes unødigt under indlæggelsen. 

Billede Helena DOMINGUEZ Panum 2017_web.jpg
LAACS2-Left Atrium Appendage Closure by Surgery 2
Overlæge Helena Dominguez Hjerteafdelingen har fået 3 mio. kr. til at undersøge, hvorvidt man kan beskytte patienter, som gennemgår en hjerteoperation, mod apopleksi i årene efter operation. Projektet LAACS-2 skal afgøre, om lukning af auriklen beskytter mod apopleksi, og som dermed kan føre til ændrede anbefalinger på området.

Eva Prescott hovedartikel forslag01_web.jpg
DANBLOCK - Danish trial of betablocker treatment after myocardial infarction without reduced ejection fraction
Professor Eva Prescott Hjerteafdelingen har fået 10.23 mio. kr.  fra Novo Nordisk Fondens forskningsprogram ‘Investigator Initiated Clinical Trials’. Projektet DANBLOCK er et landsdækkende dansk forsøg, der skal afklare effekten af betablokkerbehandling efter myokardieinfarkt. 

Fonden ønsker med dette program at styrke muligheden for at gennemføre kliniske forsøg i Danmark for at forbedre behandlingen af patienter. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor