​​​​​

Første etape af nyt hospital bliver udskudt

Det pressede byggemarked gør, at færdiggørelsen af den første del af Nyt Hospital Bispebjerg rykkes fra 2024 til 2025. Det samlede byggeri forventes stadig færdigt som aftalt i 2026.

Vent...Det kommer til at vare lidt længere, før første del af Nyt Hospital Bispebjerg står færdigt. Byggeriet er opdelt i to etaper, og færdiggørelsen af den første etape rykkes fra 2024 til 2025.

Udskydelsen skyldes primært et udfordret byggemarked, hvor det efter COVID-19 og krigen i Ukraine er sværere at skaffe både materialer og mandskab.

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at vi nu blandt andet må vente et år på at blive et fødested. Til gengæld er vi glade for, at slutdatoen for det samlede byggeri ikke udskydes, og at vi nu hurtigere kommer på plads i dele af Akutmodtagelsen, siger Kristian Antonsen.

På grund af udfordringerne har totalentreprenør Rizzani de Eccher undersøgt mulighederne for at optimere opførslen af Nyt Hospital Bispebjerg, så de overholder den samlede tidsplan. Løsningen er blevet en ændret etapeinddeling, så der bygges mere i første etape. Blandt andet bliver Akutmodtagelsens fasttracks nu etableret i etape 1.

Da der nu bliver bygget mest i etape 1, vil etapen først være afsluttet i april 2025 – et år senere end planlagt. Rizzani de Eccher afleverer fortsat det færdige hospital til marts 2026.

- Vi er glade for, at Rizzani de Eccher har mulighed for at optimere opførelsen af Akuthuset, så den samlede tidsplan fastholdes. Det sker ved, at Rizzani bygger de to sydlige tårne i etape 1 og fortsætter et kontinuerligt opførelsesflow indtil endelig aflevering i marts 2026, siger Berit Damm, der er projektchef på Nyt Hospital Bispebjerg.

Helt præcist betyder udskydelsen, at tidspunktet for indflytningen bliver skudt fra juni 2024 til juni 2025. Tilsvarende forskydes opstart af Kvinde-Barn Afdelingen fra primo 2025 til primo 2026. Færdiggørelsen af de sidste to tårne forskydes 3 måneder fra december 2025 til marts 2026, så de i den nye plan kan tages i brug i september 2026.​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor