CopenAge sikrer mere forskning i geriatrien

​På mandag slår vores professor Charlotte Suetta dørene op til CopenAge – et klinisk center, der skal forske i geriatrien. Det nye center skal hjælpe fremtidens stadig mere komplekse ældre patienter. Læs mere om centeret på www.copenage.ku.dk

Vent...

Charlotte Suetta_web.jpg

Professor og overlæge Charlotte Suetta åbner dørene til CopenAge den 25. november - et klinisk center der skal forske i geriatrien. Foto: Claus Peuckert.


Hvorfor er der brug for sådan et center? 

- For at styrke den patientnære kliniske forskning der er helt afgørende for at vi på sigt kan løfte opgaven med at behandle det stigende antal ældre patienter. 

Hvorfor har der hidtil ikke været forsket mere indenfor det geriatriske område – og hvad har det af konsekvenser? 

- Geriatriske patienter er ikke nogen let patientgruppe at lave klinisk forskning på. De er oftest en inhomogen patientgruppe, som er skrøbelige, multisyge og får mange slags medicin. Desuden er deres symptomer ofte forskellige fra yngre patienters. 

De reagerer anderledes på den behandling de får, fordi den typisk er afprøvet på yngre patienter. Det er derfor helt afgørende for at sikre den bedst mulige behandling at vi også laver klinisk forskning i geriatrien. 
20153 - Figur af forskningsområder - dk - web - final.jpg

Hvor ligger de største udfordringer i fremtidens geriatri? 

- At vi sikrer, at de mange nye undersøgelses- og behandlingstilbud, de ældre patienter får tilbudt, også får de ønskede virkninger. Heri har den geriatriske forskning en stor opgave i at sikre den nødvendige evidens

Hvordan har den geriatriske patient ændret sig de seneste 15 år? 

- De er i langt højere grad præget af mange samtidige sygdomme. Hver sygdom skal vi forsøge at behandle optimalt, uden at bivirkninger ikke overskygger virkningen af behandlingen. Det er en kompleks – men spændende balance. 

Der er reception, oplæg og bobler mandag den. 25 november kl. 15.00. Se hele programmet her. CopenAge_program_2.1.pdf


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor