Bispebjerg og Frederiksberg Hospital lukker nu gradvist op for planlagte operationer og ambulante behandlinger

​I forbindelse med udbrud af coronavirus blev flere aktiviteter enten aflyst eller udskudt. Henover de kommende uger vil aktiviteten gradvist blive øget. 

Vent...
Der skal fortsat være sengepladser og personale til at behandle patienter med Covid19, og derfor vil stigningen af aktiviteter tage hensyn til alle patienter.

Hvad vil det betyde for patienterne?

Den særlige tid gør, at patientforløbet på hospitalet vil være anderledes, end det plejer at være. Patienterne vil i højere grad blive ringet op for at lave aftaler hospitalet. Indkaldelser vil også kunne ske med kortere varsel end normalt. 

Allerede nu har flere patienter fået konsultationer via telefon eller videopkald. Det vil fortsætte for de patienter, hvor det giver sundhedsfaglig god mening.

Alt efter hvordan situationen med coronavirus udvikler sig, kan det blive nødvendigt igen at aflyse eller udskyde planlagte aftaler og operationer med kort varsel.

Hvilke aktiviteter bliver prioriteret? 

Hospitalet arbejder lige nu på at planlægge, hvilke patienter der skal indkaldes først. Beslutningen sker på baggrund af en sundhedsfaglig prioritering og en vurdering af den enkelte patients behov. 

Ventetiden varierer alt efter, hvilken behandling der er tale om.
Læs mere på den enkelte afdelings hjemmeside.

Besøg på hospitalet

Hospitalet følger retningslinjerne fra myndighederne og det betyder, at forbuddet mod besøgende som udgangspunkt stadig gælder.

Forbuddet er for at undgå mest mulig smittespredning til patienter og medarbejdere. Det betyder, at patienter ikke må have besøg af hverken pårørende eller venner.

Pårørende til patienter, der er i en særlig kritisk situation, er ikke omfattet af forbuddet. Det gælder for eksempel et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn.

Ledsagere til patienter, der ikke selv kan møde op til en aftale på hospitalet, må under visse forudsætninger godt komme med på hospitalet:

For ledsager til en patient under 18 år: 

  • Som udgangspunkt accepterer hospitalet ledsagelse til børn under 18 år. 
  • Hospitalet kan om nødvendigt nægte adgang til andre ledsagere end nære pårørende til børn under 18 år, hvis det er åbenbart, at ledsagelsen ikke er nødvendig af hensyn til patientens transport eller behandling. 

For ledsager til andre patienter: 

  • Hospitalet kan i receptionen eller ved anden første kontakt spørge om ledsagelsens nødvendighed. 
  • Som udgangspunkt vil hospitalet lægge patient og/eller ledsagers egne forklaringer om nødvendigheden af ledsagelse til grund. 
  • Om nødvendigt kan hospitalet dog nægte adgang til ledsageren, hvis det er åbenbart, at ledsagelsen ikke er nødvendig af hensyn til patientens transport eller behandling.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor