Bevilling skal forebygge blodpropper ved hofte- og knæoperationer

​Klinisk Farmakologisk Afdeling har fået 1.189.000 kroner i bevilling fra Regionernes Medicinpulje til et projekt, der skal sikre den rigtige forebyggende behandling med blodfortyndende medicin i forbindelse med operation.


Ph.d.-studerende Astrid Blicher Schelde og Espen Victor Jimenez Solem, der står bag projektet. (Foto: Søren Høgh Hansen)


Blodpropper i vener i ben og lunger er en alvorlig komplikation til planlagt hofte- og knæprotesekirurgi og medfører øget risiko for død. Derfor skal patienterne i forebyggende behandling med blodfortyndende medicin i forbindelse med operationen, hvilket der er kliniske retningslinjer for. Den faktiske betydning af præparatvalg for patienternes prognose, samt hvorvidt der foretages den anbefalede justering af dosis ved høj alder og nedsat nyrefunktion er ikke fuldstændig klarlagt. 

- Formålet med projektet er at belyse den faktiske blodfortyndende behandling – hvilke lægemidler ordineres, i hvilke doser og i hvor lang tid - og at undersøge, hvordan det påvirker patienternes prognose. Derudover ønsker vi at undersøge, om afvigelser fra de gældende anbefalinger påvirker prognosen for denne gruppe patienter, siger hovedansøger for projektet, overlæge Espen Victor Jimenez Solem, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 

Mange data skal kobles sammen 
I projektet vil forskerne samle data ind fra de landsdækkende registre, som indeholder information om de lægemidler, patienterne henter på apoteket, samt hvilke diagnoser de har fået ved hospitalskontakt. Disse informationer vil de koble med de nationale kliniske databaser for knæ- og hofte-protesekirurgi, som indeholder information om operationerne og den blodfortyndende behandling. Som det helt nye ved studiet vil forskerne inkludere information om lægemiddeldoser, behandlingsvarighed, samt information om nyrefunktion for patienter i Region Hovedstaden. Projektet vil munde ud i 4 videnskabelige artikler og en ph.d. afhandling.

Alle landets fem regioner deltager i projektet, hvis officielle engelske titel er ”Anticoagulent therapy in patients undergoing elective total hip or knee replacement”. 

Uafhængig medicinsk forskning
Studiet er et af de uafhængige, ikke kommercielt støttede forskningsprojekter, som Regionernes Medicinpulje har støttet i denne omgang, og som alle skal være med til at sikre, at patienter ikke får unødig eller uvirksom medicin. Regionernes Medicinpulje slås op igen i foråret 2018.
Redaktør