Begræns smitten: færre besøgende på hospitalerne

​I lyset af det stigende corona-smittetryk henstiller Region Hovedstaden nu patienter på regionens hospitaler til at begrænse antallet af besøgende pårørende. Dette gælder dog ikke kritisk syge eller børn.

Corona-virus sætter igen sit tydelige aftryk på hovedstadsregionen, og derfor vil Region Hovedstaden gerne begrænse antallet af besøgende på hospitalerne. Derfor opfordres det, at man enten kommer alene eller højst medbringer én fast ledsager eller får besøg af én fast pårørende. Det betyder, at hvis du skal til undersøgelse på et hospital højst tager én ledsager med. Hvis du skal indlægges bedes du ligeledes vælge én fast pårørende til at besøge dig i hele indlæggelsesperioden. Der henstilles samtidigt til, at besøgene holdes korte.

Det skal understreges, at henstillingen ikke gælder ved kritisk sygdom og børn.

Kritisk periode

Henstillingen gives for at forhindre trængsel og smittespredning af corona-virus. Man er i øvrigt altid velkommen til at gå i dialog med den lokale afdeling, hvis man har behov for vurdere, om det er ok at tage besøgende eller ledsagere med.
- Jeg er rigtig ked af, at vi nu står i en situation, hvor vi må bede patienterne om, at der kommer færre besøgende ind på vores hospitaler, men det er en kritisk periode i pandemien lige nu i hovedstadsområdet. Derfor må vi gøre, hvad vi kan, for at få den her opblussen i smitten under kontrol igen. Jeg har stor forståelse for, at det er svært og hårdt, hvis du som indlagt patient ikke kan få besøg af hele din familie, og derfor er det i første omgang også en henstilling, som i øvrigt ikke gælder for kritisk syge og børn, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Løbende justeringer

Henstillingen træder i kraft med det samme og gælder indtil videre. Region Hovedstaden følger løbende situationen, og er parat til at reagere, hvis situationen ændrer sig.

- Vi er hele tiden klar til at justere forholdene, så de tilpasser sig en konstant skiftende virkelighed. Vi har en særlig vigtig opgave i at holde smitten ude af vores hospitaler. Både for vores dygtige personales skyld, men også så vi kan opretholde en så normal og så høj aktivitet som muligt. Det skylder vi de øvrige patienter, som vi fortsat skal kunne hjælpe med behandlinger operationer, for andre sygdomme, og det kræver altså at vi så vidt muligt holder corona ude af hospitalerne siger formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K).


Redaktør