Skulptur af Christian Lemmerz indvies på Bispebjerg Hospital

I anledning af Bispebjerg Hospitals 100 års jubilæum i 2013 donerede Ny Carlsbergfondet en skulptur til hospitalet. Den anerkendte kunstner Christian Lemmerz blev udpeget til at udforme værket, som nu afsløres ved en officiel ceremoni den 16. november på Bispebjerg Hospital.

​’Lazarus’ er en 3,5 meter høj bronzestatue udført af Christian Lemmerz og som nu står på Bispebjerg Hospital til glæde for alle, der kommer på hospitalet. Foto: Jens Peter Engedal

​3,5 meter måler den imponerende mandsskikkelse, der for fremtiden vil møde patienter, pårørende og medarbejdere på Bispebjerg Hospital. 'Lazarus' hedder han, og med sine åbne bronzearme byder han besøgende velkommen. Samtidig fortæller hans senede, anatomisk korrekte fremtoning en fascinerende historie om kroppen som en stærk og samtidig skrøbelig betingelse for livet.

"Jeg er meget begejstret for den flotte gave fra Ny Carlsbergfondet. Skulpturen er en tilføjelse til Bispebjerg Hospitals arkitektur og smukke grønne områder. Christian Lemmerz har med dette værk skrevet sig ind i en lang og spændende tradition for at bruge kunst til glæde og gavn for alle, der kommer på hospitalet," siger Anne Jastrup, hospitalsdirektør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Inspiration fra Thorvaldsen

Christian Lemmerz' fortolkning af den bibelske figur Lazarus, som af Jesus blev genopvækket fra de døde, er på én og samme tid monumental, klassisk og moderne. Skulpturen er inspireret af Thorvaldsens berømte Kristus-figur i Vor Frue Kirke. Men den guddommelige figur er i Lemmerz' version skrællet ned, så den fremstår som en af Andreas Vesalius' detaljerede anatomimodeller. Netop denne vekselvirkning mellem det guddommelige og det basalt menneskelige må siges at være Lemmerz' kunstneriske svar på den svære udfordring, der ligger i at skabe kunst til et hospitalsrum:

"Snarere end at gå den traditionelle vej og skabe den genopstandne Lazarus som et smånaivt, entydigt billede på håb, har Christian Lemmerz formået give sin skulptur den kant og den tvetydighed, der gør, at man får trang til at studere den igen og igen. Det er noget fantastisk smukt og rent i, at skulpturen respekterer den ambivalens, vi alle genkender, når vi besøger et hospital," siger bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet og professor i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet, Morten Kyndrup.

Kunst og helende arkitektur

Bispebjerg Hospital blev opført i 1913 af arkitekt Martin A. Nyrop, og en af visionerne var at integrere kunsten som en del af den helende arkitektur og hospitalets daglige liv. Hospitalets 'midterakse', som udgøres af et trappeforløb mellem de gamle fredede bygninger, var hospitalets primære trafikåre.

Frem imod 2024 skal der bygges nyt hospital på området, og denne akse bliver videreført i det nye byggeri. Skulpturen bliver placeret i aksen som en overgangsfigur mellem de fredede pavilloner og det nye store moderne Akuthus, som skal bygges nord for pavillonerne.

Værket er, sammen med mange andre eksisterende og kommende kunstværker, en virkeliggørelse af hospitalets strategi om at være et oplevelsesrigt sted, der byder omverdenen indenfor. Kunsten er med til at gøre området til mere end et hospital.

Kom til officiel indvielse

Torsdag den 16. november 2017, kl 15-16, indvies værket på Bispebjerg Hospital. Det foregår på græsplænen foran indgang 7A, 4. Tværvej. Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Christian Lemmerz vil være til stede ved indvielsen.


Redaktør