Ny professor vil behandle kognitive forstyrrelser med diabetes medicin

​Overlæge Jørgen Rungby fra Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er udnævnt til klinisk professor ved Københavns Universitet i endokrinologi med særlig fokus på komplikationer ved sukkersyge.

Når man taler om komplikationer ved sukkersyge (diabetes), handler det typisk om komplikationer i øjne og nyrer samt problemer med fødder og fodsår. Men sukkersygepatienter rammes også af komplikationer i hjernen: Man har højere risiko for at få hukommelsesbesvær og andre kognitive problemer såsom demens samt psykiske sygdomme som depression. Og den sammenhæng mellem sukkersyge og komplikationer i hjernen er kernen i Jørgen Rungbys forskning: 

- Hypotesen er først og fremmest, at hvis man har haft forstyrrelser i sukkerstofskiftet – når sukkerværdierne stiger og falder for meget, som man ser det ved sukkersyge - så giver det en øget belastning af nervecellerne i hjernen. Præcis hvordan ved vi ikke endnu – men det er formentlig noget med, at man får en form for betændelsestilstand i hjernen, når sukkertilstanden skifter for meget, og så tager hjernen skade på den måde, siger Jørgen Rungby.


Professor Jørgen Rungby. Foto: Claus Peuckert.


Hypotesen bygger blandt andet på, at Jørgen Rungby og de forskere, han samarbejder med, har kunnet vise, at hvis man giver nogle af de lægemidler, man kender fra sukkersygebehandlingen, insulin for eksempel, så kan man faktisk også ændre på hjernens omsætning af sukker, så den kan få en mere hensigtsmæssig måde at omsætte sin energi på og bliver mindre betændt.

Hvordan rammer man plet med diagnosen første gang?
Sideløbende med forskningen i, hvordan de kognitive forstyrrelser af sukkersyge udvikler sig både akut og over længere tid, har Jørgen Rungby sin kliniske hovedinteresse i afdelingens sukkersygepatienter og andre endokrinologiske diagnoser end sukkersyge.

Jørgen Rungby spiller en hovedrolle i det nationale arbejde med at udvikle algoritmer, så patienterne ikke skal forsøge mange forskellige typer behandling, inden de får den helt rigtige diagnose og behandling. Det sker i form af nogle store nationale projekter, hvor fokus er at karakterisere alle ny opdagede sukkersygepatienter så godt som muligt, det være sig via gener, udseende, arv med mere, og så samle op på, hvordan de forskellige grupper responderer på forskellige former for medicin.

Stor erfaring fra Århus
Jørgen Rungby har en lang karriere bag sig i Århus, dels som mangeårig leder af Endokrinologisk Afdeling på Århus Universitetshospital og dels som professor i klinisk farmakologi samme sted. Senere rykkede han til Center for diabetesforskning på Gentofte Hospital, inden han i marts tiltrådte som overlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Tiltrædelsesforelæsning
Professor Jørgen Rungby holder tiltrædelsesforelæsning fredag d. 13. oktober 2017 kl. 14.30 i Auditoriet, Uddannelsescenteret, indgang 50, Bispebjerg Hospital.
Titlen på forelæsningen er ” Sukker til hjernen”.

Yderligere information
Professor Jørgen Rungby, e-mail: joergen.rungby@regionh.dk


Redaktør