Ny bevilling til forskning i tidlig behandling af seneskader

Institut for Idrætsmedicin modtager 1,4 millioner fra regionens Forskningsfond til projekt om, hvordan man undgår at overbelastning af sener udvikler sig til egentlige skader.

​Model af knæ. Foto: Claus Peuckert.

Skader fra begyndende overbelastning af sener er velkendt for mange danskere. Ny forskning skal øge viden om, hvordan man undgår, at tilstanden udvikler sig til egentlige overbelastningsskader. Dette til gavn for både professionelle atleter og andre borgere. 

Mange mennesker er generet af overbelastede sener. Det kan både resultere i smerter, idræts- og arbejdsrelaterede skader samt sygedage for den enkelte. I dag er de sene stadier af overbelastede sener udførligt beskrevet, mens der kun findes meget lille viden om, hvilke forandringer der sker i senen i den tidlige fase af skaden. 

I dette projekt vil forskerne kortlægge hele udviklingsforløbet af overbelastning af sener i knæ og hæl ved hjælp af ultralyds-, MR- og PET-skanninger samt blod- og vævsprøver. På den måde håber man at blive bedre til at forebygge forværring af begyndende seneskader. 

Bedre rådgivning og behandling 
Når projektet har givet klarhed over, i hvilken rækkefølge de forskellige forandringer i senevævet optræder ved overbelastning, kan man bedre målrette behandlingen af begyndende smerter i senerne. Det vil gavne idrætsfolk, men også andre borgere, som oplever smerter i forbindelse med arbejdseller fritidsrelaterede overbelastninger af eksempelvis skulder, albue, knæ og fødder. 

Fundene i projektet skal derfor implementeres på regionens kliniske afdelinger – og formidles videre til læger i almen praksis, så den tidlige behandling bliver bedst mulig. Det gælder både træningsråd til patienterne samt egentlig fysioterapeutisk og medicinsk behandling af skaderne. På den måde vil forskningen på sigt forhåbentlig resultere i færre gener og smerter for den enkelte borger og i et reduceret antal sygemeldinger, som vil have en stor samfundsøkonomisk betydning.

FAKTA
Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Michael Kjær 
Sted: Institut for Idrætsmedicin, Ortopædkirurgisk Afdeling, Bispebjerg Hospital 
Projekt: Udvikling af seneoverbelastningsskade hos patienter: Tidlige inflammatoriske, strukturelle og kliniske ændringer 
Bevilliget beløb: kr. 1.350.000 Samlet budget: kr. 2.750.000 
Kontaktperson: Michael Kjær, michael.kjaer@regionh.dk


Redaktør