Niels A. Lassendagen skudt i gang

​Hospitalets store forskningsdag, som er opkaldt efter Bispebjerg Hospitals berømte forsker, er åbnet i hospitalets uddannelsescenter, og byder frem til kl. 16.30 på foredragskonkurrence, præsentation af postere og prisuddelinger. 


Årets Lassendag er i fuld gang. Her er det fra posterkonkurrencen, hvor Christian Skou Eriksen fra Institut for Idrætsmedicin er i gang med at forklare om sin poster.Dagen begyndte med, at vicedirektør Kirsten Wisborg bød velkommen. I sin tale pointerede hun, at "med den portefølje af forskning, der i dag skal præsenteres er det tydeligt for mig, at der er masser af vilje, energi og flyvehøjde til at skabe forskningsresultater på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Tak for det."Efter åbningen blev hospitalets to nye professorer fejret med oplæg og blomster: Jørgen Rungby, klinisk professor i endokrinologi med særligt fokus på forebyggelse afkomplikationer til diabetes og metaboliske sygdomme, Endokrinologisk Afdeling fortalte om ”Diabetes and Brain”. mens Mikael Ploug Boesen, professor, Røntgenafdelingen, holdt oplægget "Multiparametric imagning in musculoskeletal diseases - a paradigm charnge?"


Om Lassendagen

Videndeling og konkurrence
På Lassendagen er der både foredrags- og posterkonkurrence. Desuden bliver Niels A. Lassen prisen. uddelt Den uddeles af Niels A. Lassen Fonden, som blev etableret til minde om professor, overlæge, dr. med. Niels A. Lassen (1926-1997), der gennem en lang forskerkarriere, dels som overlæge, dels som professor var tilknyttet Bispebjerg Hospital.​

Niels A. Lassen er en af det tyvende århundredes mest betydningsfulde danske lægevidenskabelige forskere. Niels A. Lassen udviklede flere banebrydende metoder til måling af kroppens blodgennemstrømning og stofskifte, og han var en pioner i udviklingen af de metoder der i dag, verden over, med stort udbytte bruges til at kortlægge hjernens funktion.

Niels A. Lassen dagen holdes hvert år på Bispebjerg Hospital så tæt som muligt på Niels A. Lassens fødselsdag d. 7. dece​​mber.
Redaktør