Moderne og mere præcis diagnostik af hjertesygdomme

​Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling har netop indført en ny og forbedret teknik til undersøgelse af blodforsyningen til hjertemusklen (myokardieskintigrafi) med PET/CT skanning under hvile og belastning. Samtidig opruster afdelingen med i alt tre nye PET/CT skannere.

Ledende overlæge Lars Friberg fortæller:

- Den nye teknik er mere kompliceret og dyrere end den konventionelle teknik, som hedder myokardiescintigrafi  med SPECT/CT. Men ved tilstrækkeligt mange af undersøgelserne - 1.200 eller mere per år, kan vi udføre den næsten udgiftsneutral. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital betjener vi den største hjertemedicinske afdeling i Region Hovedstaden. Dermed er antallet af henvisninger fra både Frederiksberg og Bispebjerg optageområderne tilstrækkelige til at gennemføre denne effektivisering, siger Lars Friberg.


Overlæge Niels Wiinberg og radiograf Yara Al Adwan er i gang med den første skanning. Foto ​Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling.


Mere skånsom undersøgelse for patienterne
Der er mange tekniske fordele ved den nye teknik, og for patienterne bliver det et helt anderledes forløb:

- Ved undersøgelsen anvender vi en radio-isotop, Rubidium-82, der har 75 sekunders halveringstid. Det betyder, at hele proceduren – 2 PET skanninger og én CT-skanning - kan afvikles på 30 minutter. Patienterne udsættes for mindre stråling, og undersøgelsesresultaterne er mere præcise end tidligere. Det giver hjertelægerne bedre mulighed for at iværksætte den rette behandling – tilmed hurtigere. 

- Patientens besøg i afdelingen afkortes fra 5 timer fordelt på to dage til nu en dag af ca. 1 time. Selve skanningstiden nedsættes fra 1 time til 20 minutter. Teknikken anvendes i dag også andre steder i Danmark: Århus, Herning og Rigshospitalet, men BFH vil blive en af (måske den) afdeling, der kommer til at lave flest i landet, siger Lars Friberg.                   

 

Afdelingen har allerede installeret to nye PET/CT skannere, der øger kapaciteten på afdelingen. Her er den ene ved at blive transporteret ind på afdelingen. Fra januar skal en tredje og meget avanceret model sættes op – faktisk den første af sin art i hele verden. Foto: Søren Høgh Hansen.


Redaktør