Michael Kjær og Jennifer Lyn Baker får støtte fra Det Frie Forskningsråd

​​Samlet set får de to forskere 3,6 millioner kroner til projekter om udvikling af overbelastningsskader i senevæv samt vægtændringers betydning for kvinders reproduktive sundhed.

Det Frie Forskningsråd – Sundhed og Sygdom har ved deres seneste ansøgningsrunde i foråret 2017 imødekommet to ansøgninger fra forskere fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:

Professor Michael Kjær, Institut for Idrætsmedicin

Titel: Udvikling af seneoverbelastningsskade hos patienter: Tidlige inflammatoriske, strukturelle og kliniske ændringer
 
Overbelastning af senevæv ved idræt, arbejde og fritidsaktivitet udgør et stort klinisk og samfundsøkonomisk problem. Dette studie vil undersøge hvilke forandringer, der sker i senevævet og i hvilken rækkefølge disse forandringer opstår i den tidlige fase af en overbelastningsskade, dvs. 0-3 måneder efter de første symptomer. Resultaterne vil kunne danne udgangspunkt for, hvordan seneoverbelastningsskader behandles.

Bevilget beløb: 1.752.700 kr.


Associate Professor and Research Group Leader Jennifer Lyn Baker, Afdeling for Klinisk Epidemiologi

Titel: Betydningen af ændringer i kropsstørrelse fra barndommen til voksenalderen på kvinders reproduktive sundhed

Et hidtil uset antal unge kvinder går ind i deres fødedygtige alder som overvægtige, hvilket øger deres risiko for komplikationer under graviditet og fødsel betydeligt. Vi vil med vores projekt undersøge om ændringer i kropsstørrelsen fra tidlig barndom til voksenalder påvirker kvinders risiko for komplikationer under graviditet og fødsel samt medfødte misdannelser hos spædbørn. Vi vil derudover undersøge om denne risiko kan modificeres ved vægttab før en graviditet. Vores forskning vil dermed bidrage til at forebygge komplicerede graviditeter og fremme spædbørns helbred.

Bevilget beløb: 1.855.800 kr.


Redaktør