Medarbejderne bliver syge af organisationsændringer

​Fusioner og opsplitninger af afdelinger, besparelser og lederskift koster på trivselskontoen og betyder, at flere medarbejdere bliver langtidssygemeldt bl.a. med stress. Det viser trivselsdata fra Region Hovedstaden.

Modelfoto: Claus Peuckert.


Aktuelt forskningsprojekt, som psykolog Johan Høy Jensen er i gang med på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital, afdækker en tæt sammenhæng mellem organisationsændringer og sygemeldinger blandt medarbejdere i Region Hovedstaden.

Læs mere og se video i det nye VIDEN+ tema, der handler om stress, og om hvordan man behandler det i Stressreduktionsklinikken.

www.videnplus.nu


Redaktør