Hænger vægtmønstre og type 2 diabetes sammen?

​Det vil lektor, ph.d. Jennifer Baker, Afdeling for Klinisk Epidemiologi, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forsøge at finde svar på. Hun har netop modtaget 5,4 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge, hvordan vægtmønstre gennem livet påvirker risikoen for type 2 diabetes.


Jennifer Baker

 
Hvert år bliver mange danskere diagnosticeret med type 2 diabetes, og antallet er støt stigende, hvilket i høj grad skyldes den stigende forekomst af overvægt. 

- Vi har tidligere vist, at overvægt allerede i barndommen er relateret til en øget risiko for type 2 diabetes i voksenlivet. Patienter med type 2 diabetes oplever ofte at være ramt af andre sygdomme samtidig. I dette studie vil vi derfor undersøge, hvorledes vægtmønstre, fra fødslen til barndommen og videre i voksenlivet, påvirker den senere risiko for type 2 diabetes, følgesygdomme samt overlevelse, siger Jennifer Baker, Afdeling for Klinisk Epidemiologi, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

- Vi vil i analyserne tage hensyn til hvordan fødselsvægt, tidspunkt for pubertet samt livsstilsfaktorer påvirker disse sammenhænge. Information om kropsstørrelse tidligt i livet vil komme fra Det Københavnske Skolelægejournalregister, som indeholder information om fødselsvægt samt gentagne vægt- og højde-målinger på skolebørn i alderen 7-13 år samt diverse kohorter, registre og databaser med information om kropsstørrelse i voksenlivet.  Disse informationer vil blive koblet til nationale sundhedsregistre og databaser for at indhente information om type 2 diabetes og følgesygdomme, siger Jennifer Baker.

- Denne nye og innovative måde at undersøge kropsstørrelse i kombination med etablerede risikofaktorer, som patienter er udsat for gennem livet, afspejler den kliniske virkelighed og kan derved guide klinisk praksis i forhold til forebyggelse, diagnose, optimal behandling og forbedring af prognosen for patienter med type 2 diabetes samt diverse følgesygdomme, slutter Jennifer Baker.

Jennifer Baker gennemfører forskningsprojektet i tæt samarbejde med professor Marit Eika Jørgensen og seniorforsker Dorte Vistisen fra Steno Diabetes Center Copenhagen.

Fakta Steno Collaborative Grants
  • Ni forskere har modtaget en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, efter det nye forskningsprogram Steno Collaborative Grants er blevet uddelt for første gang.
  • Novo Nordisk Fonden bevilger knapt 42 mio. kroner til forsknings-samarbejder mellem Steno Diabetes Center Copenhagen og eksterne forskningsmiljøer.
  • Forskningsprogrammet har til formål at styrke samarbejdet mellem forskningsmiljøerne på Steno Diabetes Centrene og forskningsmiljøer uden for centrene. Ved udvælgelsen af de støttede projekter har der derfor været lagt vægt på graden af samarbejde mellem Steno Diabetes Center Copenhagen og forskningsinstitutionerne uden for centeret.

Redaktør