Fra klinisk farmakologiske kommissærer til konsulenter

​På bare 20 år er Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital gået fra at være en lille afdeling med tre kommissærer med pionerånd til at være en veletableret entreprenørvirksomhed i fortsat rivende udvikling. Afdelingen fejrer 20 års jubilæum den 25. april 2017.  

Redaktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har i forbindelse med 20 års jubilæet sat Hanne Rolighed Christensen stævne.

Ledende overlæge ph.d. Hanne Rolighed
Christensen. Foto: Claus Peuckert. 

I 1997 gav Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen deres accept til at gøre klinisk farmakologi til et anerkendt lægeligt speciale. Det blev startskuddet til etableringen af Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

I spidsen for afdelingen stod ledende overlæge ph.d. Hanne Rolighed Christensen, overlæge Jens P. Kampmann, som var tilknyttet afdelingen som konsulent en dag om ugen, en sekretær og en reservelæge. Den gang var rollerne mere eller mindre byttet om. Jens P. Kampmann havde nemlig allerede i mange år forinden tegnet faget og var på flere måder Hanne Rolighed Christensens mentor. De havde kun meget få kvadratmeter oppe under taget på Bispebjerg Hospital at udfolde sig på. Men visionerne var store.

At finde fodfæste

- Jeg husker tydeligt den gang, hvor jeg sammen med Jens P. Kampmann og vores ene sekretær stod i de små lokaler oppe under taget på Bispebjerg Hospital, og vi havde fået godkendt etableringen af afdelingen. Vi var glade og spændte, men samtidig var det som at starte bag målstregen. Ingen anede hvem vi var, eller hvad vi skulle. I begyndelsen skulle vi kæmpe både for at finde fodfæste, men også for vores berettigelse, siger Hanne Rolighed Christensen eftertænksomt.

Et særpræget stort engagement hos tidligere og nuværende kollegaer kombineret med Hanne Rolighed Christensens egen viljestyrke og visionære tankegang, samt hendes mangeårige baggrund som kliniker og nu speciallæge i klinisk farmakologi, har haft en væsentlig betydning for afdelingens udvikling. Hanne Rolighed Christensen har nemlig bevidst valgt en meget klinisk og serviceminded linje i afdelingen. Det har vist at være den rigtige strategi.  

- Det var den linje, der blev efterspurgt af politikerne. Jeg formåede bare at gribe et lille halmstrå fra den politiske dagsorden, og at sælge varen først til H:S og senere til Region Hovedstaden, som de kunne se potentialet i, og som de har givet os deres støtte til. De har troet på os og det har givet os mulighed for at udvikle os som afdeling, fortæller Hanne Rolighed Christensen.  

En historisk rejse 

Når Hanne Rolighed Christensen ser tilbage på de sidste 20 år, har det været en kæmpe rejse at være med til at etablere Klinisk Farmakologisk Afdeling. Hun har fået de ansatte i afdelingen til at gå fra at være kommissærer til entreprenører og konsulenter. Afdelingen har siden 1997 og frem til i dag haft vokseværk både hvad angår antal ansatte, men også i forhold til etablering af nye projekter.

I 2008 blev de tre københavnske klinisk farmakologiske enheder på Rigshospitalet, Gentofte Amtssygehus og Bispebjerg Hospital samlet til én afdeling på Bispebjerg Hospital med Hanne Rolighed Christensen i spidsen. I dag dækker afdelingen hele Region Hovedstaden, og er den største klinisk farmakologiske afdeling i Danmark med ca. 50 ansatte.

Hanne Rolighed Christensen fremhæver især etableringen af Giftlinjen i 2008 på Bispebjerg Hospital som et vigtigt projekt. Men derudover har hun også haft en vigtig finger med i spillet ved udviklingen af kurser for sygeplejersker i medicinhåndtering og udviklingen af Bivirkningsmanageren, som skal være med til at sørge for, at lægemiddelbehandlingen bliver så sikker som mulig. Andre nævneværdige ting har været etableringen af Fase 1 enheden (lægemiddelforsøg), polyfarmaciambulatoriet, større integration med primærsektoren om at give den rette lægemiddelbehandling og det særlige fokus på lægemiddelbehandling af børn.

Sideløbende med de forskellige projekter har Hanne Rolighed Christensen også prioriteret forskningen i afdelingen, og afdelingen har, i de 20 år den har eksisteret, publiceret mange hundrede artikler.  

Ikke hvile på laurbærerne

Meget er sket siden 1997. Og selvom Klinisk Farmakologisk Afdeling har fået fodfæste, hviler Hanne Rolighed Christensen ikke på laurbærerne. Hendes entreprenørånd og fremsynethed karakteriserer stadigvæk udviklingen i afdelingen.

Næste projekt, Hanne Rolighed Christensen arbejder på at få etableret i afdelingen til efteråret 2017, bliver med stor sandsynlighed rådgivning for mødre, gravide og ammende kvinder i forhold til, hvad de og deres børn må få af medicin.

Intern og ekstern opbakning

Selvom Hanne Rolighed Christensen har stået i spidsen for afdelingen gennem flere år, har hun aldrig stået alene. Hun har haft mange kollegaer, direktioner, politikere og klinikere med sig i ryggen, som hver især har bidraget til den udvikling og fremgang, afdelingen har haft igennem de 20 år.   


Redaktør