Demensforsker får Lassen prisen

​Steen Gregers Hasselbalch, der er professor og overlæge ved Rigshospitalets Vidensenter for Demens er årets modtager af Lassen prisen, som er opkaldet efter Bispebjerg Hospitals betydningsfulde forsker, Niels A. Lassen.


Prisen til Steen Gregers Hasselbalch (t.v.) blev overrakt på Bispebjerg Hospitals årlige forskningsdag, Lassendagen, af Lars Friberg, der er ledende overlæge Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Lars Friberg er bestyrelsesmedlem i Niels A. Lassen Fonden. Blomsterne blev overrakt af Kirsten Wisborg, vicedirektør på hospitalet. (Foto: Søren Høgh Hansen)


Professor Niels A. Lassen, der var tilknyttet Bispebjerg Hospital indtil sin død i 1997, var en af det 20. århundredes meget store lægevidenskabelige forskere målt med både hjemlig og international målestok. Han undersøgte med banebrydende teknikker blodkredsløbet især i den menneskelige hjerne og påviste en regulering heraf i hjernes enkelte regioner i takt med disses aktivitetsniveau.

Steen Gregers Hasselbalch tidlige forskning er i virkeligheden en videreførelse af Lassens arbejde, idet han med udnyttelse af nye teknologiske landvindinger og sporstofanalyser kunne vise hvordan hjernens forbrug af sukkerarten glukose og dermed dens energiomsætning reguleres. Hasselbalchs doktordisputats fra 2003 handler om den teknologi som kaldes PET-FDG skanning.

Hasselbalch kastede sig derefter over andre aspekter af hjerneforskning, og kom snart ind på undersøgelse af Alzheimer patienter.  Her forsker han i mulighed for at stille diagnosen tidligt samt at fastlægge graden af Alzheimers demens med en række metoder, herunder PET- FDG skanning og PET skanning af amyloid-beta ophobning i hjerne, som er karakteristisk for Alzheimers sygdom.  Herved bidrager hans arbejde væsentlig til afklaring af hvilke sygdomme der rammer hjernen og i hvilken sværhedsgrad, en afklaring som er af allerstørste betydning for både patient og pårørende.

Prisen blev overrakt på Bispebjerg Hospitals årlige forskningsdag, 7. december, som også er Niels Lassens fødselsdag.  Med prisen følger en medalje og 25.000 kr. Efter prisuddelingen holdt professor, overlæge, dr.med. Steen Gregers Hasselbalch foredrag med titlen: "Alzheimer's Disease biomarkers, potentials and limitations". 

Redaktør