Chefen skal lære at sige tillykke til de gravide

​Nyt projekt skal vise, om mere tryghed og trivsel på arbejdet kan nedsætte det høje sygefravær blandt gravide. 

​Illustration: Anne Degn.

Over en tredjedel af de gravide i landet er langtidssygemeldte, og i gennemsnit er de væk fra jobbet i 48 dage. Det er skidt for både arbejdsplads, den gravide og kollegerne. Typisk skyldes det de almindelige gener som kvalme og plukveer, men de forstærkes ofte af arbejdsmiljøet, hvor de gravide kan føle sig alene og utrygge. Det vil et nyt projekt fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital finde en løsning på:

- Vi vil undersøge, om man kan fremme trivslen blandt gravide medarbejdere og nedsætte fraværet under graviditeten, ved at undervise deres nærmeste ledere i at have et konsekvent og intensiveret fokus og indsats i forhold til gravide medarbejderes behov og arbejdsmiljø, siger projektleder, Luise Mølenberg Begtrup, læge og postdoc på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling.

Tillykke med din graviditet!
Som gravid kan man ofte føle sig til besvær på jobbet, men grundtanken i projektet er, at graviditet kræver en aktiv og positiv tilgang.

- De fleste gravide vil gerne blive på jobbet, men de savner en åben snak om deres situation og de problemer, som typisk opstår i en graviditet. Derfor skal lederen også udlevere et ”Tillykke brev”, straks når lederen får besked om graviditeten. I brevet er der indkaldelse til den første snak, oversigt over tilbud til gravide og andet, der skal skabe et godt forløb, siger Luise Mølenberg Begtrup.

I projektet vil lederne få undervisning i graviditet og arbejdsbelastninger og i, hvordan de proaktivt skaber tryghed og tilfredshed hos de gravide. 

- Undervisningen er et værktøj til at puste liv i de gravidpolitikker, som mange organisationer har liggende, men som ofte ikke bliver brugt. Det kræver bevidsthed hos lederne, hvis politikerne skal bruges aktivt og skabe en tydelig, åben og positiv holdning til graviditet hos medarbejderne - det handler meget om kultur på arbejdspladsen – kollegaerne skal jo også være indstillet på at tage den tunge patient, når den gravide ikke kan, siger Luise Mølenberg Begtrup.

De gravide og lederne skal som led i projektet også besvare elektroniske spørgeskemaer.

Projektet har titlen ”Aktiv gravidpolitik på arbejdet. Mere trivsel og mindre fravær” og foregår i løbet af de næste to år på hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt på daginstitutionsområdet i Gladsaxe og Gentofte kommuner. Det er finansieret af Arbejdsmiljø Forskningsfonden med 3,4 millioner kroner.

I alt omkring 500 gravide og 480 ledere forventes at deltage i projektet.


Yderligere oplysninger:
Luise Mølenberg Begtrup, mobil 21 20 11 25, e-mail: luise.moelenberg.begtrup.02@regionh.dkRedaktør