Bispebjerg Hospital først i verden med ny scannerteknologi

​​Nu kan Bispebjerg og Frederiksberg Hospital som de første i verden undersøge patienter med en ny type PET/CT-scanner – en digital teknologi, der gør det muligt at forkorte undersøgelsestider, reducere radioaktiv stråling, samt opfange flere detaljer af sygdommen.


Fra venstre ses afdelingens ledende overlæge Lars Friberg og ledende bioanalytiker Anita Larsen samt hospitalsdirektør Anne Jastrup foran den nye skanner. Foto: Søren Høgh Hansen.


I marts 2016 satte Bispebjerg og Frederiksberg Hospital blæk på købskontrakten og blev dermed verdens første, der har erhvervet en ny generation af digitale PET/CT-scannere, som er CE-mærket til patientundersøgelser. Den nye scanner er netop blevet indviet og er klar til arbejdet i Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling.

Det glæder Region Hovedstadens top: 

”Indvielsen markerer en verdensnyhed og teknologisk landvinding til gavn for mennesker, der skal undersøges for alvorlige sygdomme. De får kortere, mere skånsomme og præcise undersøgelser. Samtidig er indkøbet af scanneren med til, at vi i Region Hovedstaden kan fastholde vores gode position på dansk og europæisk plan, når det gælder udnyttelsen af PET/CT teknologien, som bruges til stadig flere undersøgelser,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S). 


Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen holdt tale og indviede skanneren officielt ved at klippe det røde bånd. Foto: Søren Høgh Hansen.


Godt nyt for patienter med kræft, hjertesygdom og neurologiske sygdomme
Hospitalsdirektør ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Anne Jastrup stemmer i og mener, at den nye scanner er med til at fremtidssikre Nyt Hospital Bispebjerg, som pt. er ved at blive bygget:

”Vi er stolte af at være det første sted i verden, hvor denne nye, meget avancerede scanner tages i brug. Med scanneren øger vi kvaliteten og antallet af undersøgelser markant. Det er godt nyt for patienter med kræft, hjertesygdom og neurologiske sygdomme,” siger hun. 

Stigende behov for PET/CT-scanninger
Den nye digitale teknologi fra GE Healthcare betyder, at scanneren kan opfange selv meget små forandringer i kroppen, samtidig med at den udsætter patienten og personalet for mindre radioaktivitet, forklarer ledende overlæge Lars Friberg og peger på, at behovet for PET/CT-scanninger er kraftigt stigende.

”Antallet af kræft- og demenstilfælde er stigende, samtidig med at flere kræftpatienter i dag bliver undersøgt med PET/CT. Der er desuden andre undersøgelser, som i stigende omfang bliver lavet med PET/CT,” siger Lars Friberg, der til eksempel nævner en ny teknik til hjerteundersøgelser, som har reduceret undersøgelsestiden fra 5 timer til 30 minutter, og samtidig giver mere præcise resultater end tidligere. Denne type undersøgelse foretager lægerne på afdelingen ca. 1.200 gange om året.


FAKTA

Om Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling
  • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital betjener 416.000 borgere i København og på Frederiksberg. 
  • Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling betjener den største hjertemedicinske afdeling i Region Hovedstaden og foretager bl.a. ca. 1.200 hjerteundersøgelser årligt – nu med PET/CT-scanning. 
  • Afdelingen servicerer halvdelen af Region Hovedstadens borgere for udredning af lungekræft svarende til 8-10 undersøgelser om dagen. 

Om GE Healthcare i Danmark
GE Healthcare i Danmark rådgiver om og forhandler effektive løsninger inden for medicinsk billedbehandling, informationsteknologi, medicinsk diagnostik, patientovervågningssystemer, lægemiddelforskning og biofarmaceutiske produktionsteknologier, der gør det muligt for det sundhedsfaglige personale at levere god og omkostningseffektiv sundhedspleje til alle danskere. GE Healthcare er en del af General Electric Company (GE).

Relevant information
Den nye skanner på Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk Afdeling klar til at blive indviet.

Redaktør