Bispebjerg Hospital får måske sin egen fødeklinik

​​​​​​Regionsrådet i Region Hovedstaden er enige om langsigtet at kigge på strukturen og kapaciteten på fødeområdet i lyset af, at vi bliver flere og flere i hovedstadsområdet. Bispebjerg Hospital er nu det eneste hospital i regionen, som har en akutmodtagelse, men ikke en fødeklinik og er derfor en oplagt lokation.

Københavnere er glade for børn. Faktisk er de så glade, at fødselstallet i hovedstadsregionen forventes at stige med næsten ti procent frem mod 2020. Derfor har regionsrådsmedlemmerne i Region Hovedstaden besluttet at kigge på mulighederne for at udvide kapaciteten og/eller ændre strukturen i regionen, så man bedre kan byde de mange nye babyer velkommen. I første omgang rettes blikket mod Bispebjerg Hospital, der som det eneste hospital i regionen har en akutmodtagelse, men ikke en fødeklinik.
 
- Vi er desværre meget pressede på vores fødeafdelinger i regionen, og det er et emne, som optager mig meget. Derfor er jeg glad for, at vi nu sætter gang i et arbejde med at kigge på, hvilke redskaber vi har for at løse situationen. Vi skal og vil være i stand til at tilbyde de fødende i regionen et godt og trygt tilbud, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).
 

Bispebjerg er en mulighed

Administrationen i Region Hovedstaden går nu i gang med at kortlægge muligheder for at sikre en større kapacitet på fødeområdet. Der er flere gode grunde til, at Bispebjerg Hospital vil være et oplagt sted at lægge en evt. ny fødeklinik. For det første er der en stor stigningen i fødselstal i København, så det vil være oplagt at lægge en evt. ny fødeklinik der. For det andet har de øvrige hospitaler i regionen med en akutmodtagelse også en fødeklinik. Det skal i samme ombæring vurderes, hvilken neonatologi service (behandlingsmulighed for nyfødte), der skal være i forbindelse med en ny fødeafdeling.
 
- Bispebjerg Hospital ligger på mange måder lige for, men det skal understreges, at intet er besluttet endnu. Vi skal træffe en solid og langsigtet beslutning og derfor skal vi selvfølgelig høre de sundhedsfaglige råd, hospitalerne og andre med værdifulde meninger, før regionsrådet træffer en beslutning, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).
 

Yderligere information:

• Overvejelserne udspringer af det positive stigende fødselstal i regionen som i perioden 2015 til 2020 forventes at stige med 9,7 % svarende til 2000 flere fødsler.
• Ud af de fem eksisterende fødesteder har de fire af fødestederne mange fødsler og særligt Hvidovre Hospital har rigtig mange fødsler og forventes at få 8000 fødsler i 2020.
• En udbygning med et fødested mere i regionen vil tilgodese stigningen i fødsler og kan samtidig medvirke til øget arbejdsglæde, og at flere vil blive i jordemoderfaget.
• Overvejelser om et fødested mere i byen, kan give mere sammenhængende patientforløb, for de kvinder der bor i byen, og som i forvejen indlægges på akuthospitalet, hvis de har behov for det.
• Kvinderne vil blive i lokalområdet både ved somatisk sygdom og ved fødsler. Det skal i samme ombæring vurderes, hvilken neonatologi service, der skal være i forbindelse med en ny fødeafdeling, hvor de nyfødte, der har behov for det, kan være de første par dage, så de nyfødte ikke skal køres rundt til de andre hospitaler.

Redaktør