3 mio. til at belyse fysisk aktivitets rolle for behandling af sygdomme

​​Forskergruppe med professor Michael Kjær, Institut for Idrætsmedicin, i spidsen har fået støtte fra Region Hovedstaden til projektet ”Betydning af fysisk aktivitet og dets samspil med farmakologisk behandling indenfor klinisk medicin”.


Professor Michael Kjær. (Foto: Claus Peuckert)


Støtten fra regionens Forskningsfond til Sundhedsforskning er givet til en såkaldt Clinical Academic Group (CAG) under Copenhagen Health Science Partners (CHSP) - et partnerskab mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden.

Michael Kjær udtaler: 

- Vi er rigtig glade for denne bevilling, som betyder, at CAG-gruppen kan komme godt fra start. Vi har i Danmark en lang tradition for forskning i fysisk aktivitet og sygdomsforebyggelse og sygdomsbehandling, og vi retter lyset mod dels metaboliske sygdomme, kræftsygdomme, hjerte-lunge sygdomme og sygdomme i bevægeapparatet, og flere af disse er relevante for vores hospital. Ikke alene ønsker vi at finde frem til den bedste anvendelse af fysisk aktivitet som ”sundhedsfrembringende” middel hos syge personer, men også hvorledes lægemidler interagerer med fysisk aktivitet.

Samarbejde mellem forskere og klinikere fra universitet og hospitalerne
Ud over Michael Kjær er professor Peter Magnusson fra Fysio- og Ergoterapiafdelingen og Institut for Idrætsmedicin samt professor Vibeke Backer fra Lungemedicinsk Forskningsenhed også med i den 12 personer store forskergruppe. Gruppen består af forskere og klinikere fra universitet og hospitalerne i regionen. Viceleder af gruppen er Flemming Dela, leder af forskningsgruppen Xlab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

FAKTA
  • Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er et partnerskab mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden for klinisk og translationel sundhedsforskning, uddannelse og innovation.
  • Kernen i CHSP er en række tværgående kliniske akademiske forskningsgrupper. De består af forskere og klinikere fra Københavns Universitet og Region Hovedstadens hospitaler, som arbejder translationelt inden for hvert deres behandlingsområde.
  • Den enkelte CAG skal bidrage til sundhedsområdet med nye forskningsresultater, øget kvalitet i det kliniske arbejde og hurtigere implementering af resultater. Det sker gennem et stærkt fagligt netværk med et fælles strategisk sigte på tværs af miljøer på både universitetet og på regionens hospitaler.
  • CHSP har fire CAGs, der arbejder inden for hvert deres behandlingsområde: allergi, fysisk aktivitet og sport i klinisk medicin, translationel Hæmatologi samt præcisions diagnostik i kardiologi. De blev alle etableret i sommeren 2017. Ledelsen i de fire CAGs er repræsenteret af professorer fra både Københavns Universitet og Region Hovedstaden, men der er i alle CAGs repræsentanter og samarbejdspartnere fra andre organisationer på sundhedsområdet.


Redaktør