Særlig operation for gigant arbrok giver gode resultater

​​​​I månedens forskningsartikel, der er fra Abdominalcenter K, vises det for første gang, at såkaldt kirurgisk bugvægsrekonstruktion både forbedrer patienternes livskvalitet og styrken i deres bugvæg.

​Redaktionen har sat førsteforfatter, læge Kristian Kiim Jensen i stævne for at høre mere om studiet, der er blevet publiceret i det højst rangerende kirurgiske tidsskrift Annals of Surgery.​

Kristian Kiim Jensens artikel er kåret til månedens forskningsartikel september 2016. (Foto: Søren Høgh Hansen)

Hvad handler studiet om?

”Nogle patienter, der tidligere er blevet opereret i bughulen, fx efter kar-, nyre- eller tarmkirurgi, udvikler et såkaldt gigant arbrok. Bugvæggen giver efter, og dele af indholdet af bughulen poser ud i en stor bule, der stort set kun holdes tilbage af huden. Bulen kan være så stor som en basketbold, når man står i oprejst stilling, og er naturligvis meget generende. 

I studiet, der er en del af min ph.d.-afhandling, har vi undersøgt, hvad en såkaldt kirurgisk bugvægsrekonstruktion betyder for disse patienters livskvalitet og muskulatur.”

Hvad er de vigtigste konklusioner, og hvad kan man bruge dem til?
”Kort sagt viser studiet, at patienter med gigant arbrok får højere livskvalitet og stærkere muskler i bygvæggen og ryggen ved den metode, vi bruger, hvor de får bugvæggen bygget op igen.

Vi har målt patienternes livskvalitet umiddelbart før operationen og et år efter. Resultaterne viser, at de er blevet væsentlig mere livsglade. Både når vi spørger sådan helt overordnet til livskvaliteten, de mentale og fysiske aspekter, og når vi spørger ind til det rent brok-relaterede. 

Et af delfundene fra studiet er, at patienterne før operationen ikke kun har nedsat livskvalitet. De går også rundt med en nedsat funktion af bygvæggen og rygmuskulaturen sammenlignet med folk, der har en intakt bugvæg. Svage og dårligt fungerende muskler i mave og ryg hæmmer mange dagligdags aktiviteter, så som at rejse sig, komme ind og ud af en bil, cykle og gå op og ned af trapper – og det kan give kroniske lænde- og rygsmerter. 

Men vi viser i studiet, at patienter bliver væsentlig stærkere i deres mave og rygmuskler, efter vi har opereret dem. Ved hjælp af den måde, vi opererer på, hvor vi blandt andet flytter rundt på nogle af musklerne, så de kommer tilbage på deres oprindelige plads.

Og så har vi faktisk fået en ny indikation for at operere. Tidligere har man haft fokus på, om patienten er generet af det store brok, og om de har smerter fra det. Men nu kan vi vise, at hvis patienterne går og har problemer med forskellige dagligdags aktiviteter på grund af svage muskler i mave eller ryg, så kan vi nu sige til patienterne, at vi kan hjælpe med at få løst problemerne via operationen.”

Hvad driver dig som forsker? 
”Det mest givende for mig er at støde på en klinisk problemstilling og så kunne finde svar på spørgsmålene til gavn for patienterne. Jeg synes - med meget af det forskning jeg har lavet - at vi har hjulpet patienterne, har fundet svar på deres spørgsmål og har fået resultater, så vi kan rådgive dem og hjælpe med at vælge den rigtige behandling. Det er det allermest spændende og tilfredsstillende ved forskning, synes jeg.”

Hvordan ser du din fremtid som forsker?
”Planen er at komme tilbage til Bispebjerg Hospital, Abdominalcenter K, som kirurg og forsker.
Min helt store drøm er at få en stilling, hvor det primært handler om at behandle, men hvor der også er plads til at forske videre.

En af grundene til, at jeg gerne vil tilbage til Bispebjerg, er, at det er et dejligt sted at være. Både de fysiske rammer og det gode forskningsmiljø, der er herude. Fx som jeg har oplevet det i mit ph.d.-projekt i samarbejdet med Institut for Idrætsmedicin og Lungemedicinsk Afdeling, samt i et andet studie med Røntgenafdelingen. Så jeg oplever, at det er nemt at etablere samarbejde på tværs, og det sætter jeg rigtig stor pris på.”

FAKTA
  • ​Forfatterne på artiklen er: Kristian Kiim Jensen, Kanzah Munim, Michael Kjær og Lars Nannestad Jørgensen.
  • Studiet er en del af Kristians ph.d.-afhandling om patienter med gigant arbrok og er lavet i samarbejde med Institut for Idrætsmedicin og Lungemedicinsk afdeling. Ph.d.-afhandlingen er nu afsluttet og blev indleveret i slutningen af august. 
  • Professor Lars Nannestad Jørgensen har været vejleder for studierne.
  • Som led i afhandlingen er det også vist at patienterne får en forbedret lungemuskelkraft efter operationen.
  • Kristian Kiim Jensen har været læge siden februar 2012. Han er lige nu på Køge Sygehus, Kirurgisk Afdeling, som første led i uddannelsen til speciallæge i kirurgi.
  • Kristian Kiim Jensen har flere igangværende studier af patienter med arbrok, blandt andet med fokus på optimering af det postoperative forløb samt om et arbrok vokser i ventetiden på operation.
  • Link til abstract på engelsk om studiet​

Video om operationen
I denne VIDEN+​ video viser professor Lars Nannestad Jørgensen, hvordan den særlige operation for gigant arbrok foregår.


Redaktør