Pris skal styrke forskning i atypisk Parkinsons sygdom

Professor Bente Pakkenberg har modtaget Dana Lim Prisen 2016 for et forskningsprojekt i den atypiske og dødelige parkinsonsygdom Multipel System Atrofi (MSA). Prisen skal finansiere et forskningsophold, der har til formål at fremme mulighederne for at identificere de udløsende faktorer for sygdommen med henblik på at hindre dens opståen og fremskridt.

Det var en stolt og overvældet Bente Pakkenberg, som er professor ved Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der d. 30. september fik overrakt Dana Lim Prisen 2016. 


Fra venstre: Dana Lims adm. direktør Lars Christensen, professor Bente Pakkenberg og formand for Kaj Hansen Fonden Mogens Overgaard


Prisen er siden 1955 blevet uddelt af Dana Lims ejer Kaj Hansen Fonden som støtte til især erhvervs- og samfundsfremmende forskning. De 350.000 kr., som prisen i år udgjorde, blev doneret til et forskningsprojekt med fokus på den sjældne og dødelige hjernesygdom Multipel System Atrofi (MSA), der hvert år slår mellem 250 og 300 danskere ihjel. 

Et bidrag, der kan mærkes 
Prisen skal finansiere et forskningsophold, der har til formål at fremme mulighederne for at identificere faktorer, som er udløsende for sygdommen med henblik på at hindre dens opståen og fremskridt. 

- MSA er en sjælden sygdom, som vi kun har meget begrænset viden om. Så meget desto mere fantastisk er det at opleve Kaj Hansen Fondens støtte til dette forskningsprojekt, sagde Bente Pakkenberg, da hun modtog prisen ved en festlig reception hos Dana Lim i Køge.

- Med Dana Lim Prisen vil vi kunne gennemføre et studie, som gør det muligt at identificere ændringer på arvemassen, som kan bidrage til sygdommens opståen. På den måde udgør den et vigtigt bidrag i arbejdet med at blive klogere på, hvordan vi behandler MSA, fortsætter hun. 

Ifølge Bente Pakkenberg har MSA, der ligner Parkinsons sygdom, på nuværende tidspunkt ingen behandlingsmuligheder, og det er derfor kun muligt at symptomlindre. Udover at dø efter nogle års sygdom oplever mange patienter en væsentligt nedsat livskvalitet, herunder at være så invaliderede, at de har brug for pleje døgnet rundt.  

- Forskningen er det håb, man som patienter og pårørende kan læne sig op ad. Men netop det, at MSA er en relativt sjælden sygdom, kan gøre det vanskeligt at skaffe de nødvendige midler til forskningen. Et engagement som Dana Lims skaber derfor både glæde og forhåbning blandt patienterne, supplerer formanden for Landsforeningen Multipel System Atrofi, Birgit Meister.

Forskningsophold stiller skarpt på DNA
Ved både MSA og Parkinsons sygdom opstår der et tab af bestemte typer af hjerneceller (de såkaldte dopaminproducerende celler). Dette celletab udgør den primære årsag til de typiske forandringer, som ses ved begge sygdomme. MSA-patienter oplever i begyndelsen af sygdommen symptomer, der minder om parkinsonisme, men udvikler med tiden mere alvorlige, livsforringende problemer. 

- Prisen gør det muligt for os at lave et såkaldt epigenome-wide association study (EWAS). Et sådant studie identificerer molekylære ændringer på DNAet, såkaldte epigenetiske ændringer, dvs. ændringer i de mekanismer, der regulerer, hvordan disse gener styrer dannelsen af f.eks. proteiner, fortæller Bente Pakkenberg og fortsætter: 

- Epigenetiske ændringer skyldes miljømæssige påvirkninger, og der er derfor en mulighed for at kunne forhindre de skader, der påvises ved EWAS. Fremtidsudsigterne for et brugbart resultat fra et EWAS er positive, da disse fund med tiden kan føre til fremstilling af medicin mod sygdommene. 
Forskningsopholdet, som Dana Lim Prisen skal finansiere, vil blive gennemført af cand.scient. Rasmus Rydbirk på Centre National de Génotypage i Paris i foråret 2017. 

Et utraditionelt valg 
Formand for Kaj Hansen Fonden Mogens Overgaard er ikke i tvivl om, at dette års pris vil gøre en positiv forskel i forhold til at styrke forskningen i den dødelige sygdom og håber således, at prisen på sigt vil kunne bane vejen for nye behandlingsmuligheder for fremtidige patienter.     

- Gennem syv årtier har vi med Dana Lim Prisen tilgodeset erhvervs- og samfundsfremmende tiltag, herunder især videnskabelige projekter. Det giver os en fantastisk mulighed for at anerkende og fremme forskning o.a. tiltag, der gavner udsatte og oversete borgere. Det gælder også patienter, som lider af atypiske sygdomme, og med prisen kan vi bidrage til at bringe forskningen videre i arbejdet for en fremtidig kur, afslutter han.

Redaktør