Nyt center for afprøvning af lungemedicin ledes fra Bispebjerg

Seks danske lungeafdelinger, heraf to fra Region Hovedstaden, går sammen i et NEXT-center for afprøvning af ny medicin og får dermed den volumen, der skal til for at lege på lige fod med de store drenge i medicinalindustrien. Det er godt nyt for patienterne, lungeforskningen og landet. Centret skal koordineres fra Bispebjerg Hospital.
​Danmark er et lille land set fra skrivebordene i den internationale medicinalindustri, og det batter ikke meget, hvis en enkelt lungeafdeling tilbyder sig til et forsøg om afprøvning af ny medicin. Men det skal det nye NEXT-center inden for lungemedicin nu råde bod på takket være en ny bevilling fra Innovationsfonden på 42,4 mio., der også fører til et center inden for infektionssygdomme og NEXT-core, samt den lungemedicinske enhed. 

Et stort løft for lungemedicinen
Professor Vibeke Backer er initiativtager til det netværk af lungemedicinske afdelinger, som det nye NEXT-samarbejde står på skuldrene af. Hun kalder det rigtigt godt nyt for lungemedicinen, at hospitalet bliver en del af NEXT:​​
​​

Professor Vibeke Backer


​- Hvor vi tidligere primært har afprøvet lægemidler i fase 3 og 4, skal vi med NEXT i gang med de tidligere og mere risikobetonede fase 1 og fase 2 forsøg, hvor det i fase 1 er første gang, at medicinen afprøves på frivillige forsøgspersoner og fase 2 i patienter. Det kræver mere videnskabelig indsigt, som vil udvikle os som fagspeciale, så vi fortsat er med helt fremme på det allerhøjeste niveau og er attraktiv som nær samarbejdspartner for medicinalvirksomhederne, siger Vibeke Backer, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

På jagt efter patienter
For lungepatienterne betyder NEXT, at de får mulighed for at få de allernyeste lægemidler i et struktureret og kontrolleret setup – medicin, der typisk først bliver almindelig tilgængelig fem til seks år senere. Og mange patienter skal inkluderes og vil få gavn af det nye center. NEXT betyder nemlig også, at lungeforskerne nu ansætter en ekstra læge og en ekstra sygeplejerske. Lægen får som sin vigtigste opgave at finde de patienter, der nu eller på sigt skal deltage i forsøgene.

- Vi vil ikke sidde og vente på patienterne. Den nye læge skal ud og finkæmme alle afdelingerne på hospitalet for at finde egnede patienter. Vi samler alt i en detaljeret database med forskellige typer af patienter, så vi hurtigt kan koble os på nye projekter. For virksomhederne kender os i forvejen som dem, der er hurtigst til at stille med de rigtige patienter, og det ønsker vi fortsat være, siger Thomas Veje Flintegaard, der som center koordinator for NEXT lungemedicin og med base på Bispebjerg skal lede NEXT-samarbejdet med alle seks centre sammen med Vibeke Backer.

Med det nye center fordobler Bispebjerg Hospital antallet af NEXT-centre, idet Hudafdelingen i forvejen er med i NEXT-Derma og har en tilsvarende ledende rolle i forhold til de fem deltagende danske hudafdelinger.

FAKTA om NEXT 
  • NEXT står for National Experimental Therapy Partnership og er et offentligt-privat partnerskab blandt landets regioner, universitetshospitaler og fem lægemiddelproducerende virksomheder som founding partners: Bioneer A/S, LEO Pharma, Novo Nordisk, MSD, Novartis og Roche. 
  • Formålet med NEXT er at forbedre betingelserne for lægemiddelafprøvning, bl.a. ved at fjerne flaskehalse og uhensigtsmæssigheder i det offentligt-private samarbejde omkring kliniske forsøg i Danmark, så Danmark bliver et forskningssite, der er let at samarbejde med, leverer høj kvalitet i forskning og rekrutterer de rette patienter til aftalt tid.
  • Region Hovedstaden har to hospitaler med i NEXT lungesygdomme: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Amager og Hvidovre Hospital. 
  • Derudover deltager Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.  
  • Læs mere på www.nextpartnership.dk​​
Redaktør