Kæmpe EU-bevilling til bedre behandling af lungesygdomme

​EU har støttet et nyt projekt, BREATHE-projektet, der skal ledes fra Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, med 26,2 millioner kroner. Målet er at udvikle kommercielt attraktive biomarkører til diagnosticering af lungesygdomme. Biomarkørerne vil føre til bedre og mere korrekte behandlinger til alle lungesyge patienter i Øresundsområdet.

​Røntgenbillede af lunger. Foto: Claus Peuckert.

Planen for projektet er at skabe stærke, fælles forskningssamarbejder på tværs af Øresundsregionen og dermed tiltrække investeringer fra en række af verdens førende lægemiddelvirksomheder. Til gavn for både patienter, forskning og økonomi

Tæt samarbejde med lægemiddelindustrien
Det samlede budget for BREATHE-projektet er på 54.4 millioner kroner, hvoraf EU-bevillingen altså dækker halvdelen. Udviklingen af biomarkører sker i samarbejde med nogle af verdens største lægemiddelvirksomheder, som vil kunne benytte biomarkørerne i deres udvikling af nye behandlings former til patienter med for eksempel KOL eller astma. Det forventes således, at projektets også vil lede til et øget antal af kliniske forsøg og deraf flere forskerstillinger i Greater Copenhagen+Skåne. 

Som en del af projektet, opbygges en biobank med materiale, der er relevant for at kunne forstå de dybere biologiske årsager til sygdomme som astma og KOL. Desuden vil en stor gruppe af patienter få tilbudt at deltage i projektet og derigennem få en fuldstændig karakterisering af deres sygdom, hvilket på sigt vil lede til bedre behandlingsmuligheder. Derudover vil biomarkørerne give grundlag for at tilbyde bedre og mere korrekte behandlinger til alle lungesyge patienter i Øresundsområdet. Og dette vil være på en måde, som er økonomisk bæredygtig.

Ni nye medarbejdere på vej til Bispebjerg
Projektet, der går i gang i slutningen af 2016, medfører, at der skal ansættes seks nye lungeforskere på Lungemedicinsk Forskningsenhed. Her skal projektets koordinerende center med tre nye administrative medarbejdere også have til huse.

Projektpartnerne består af fem offentlige enheder: Bispebjerg Hospital ved professor Vibeke Backer og klinisk forskningslektor Celeste Porsbjerg, desuden er Næstved Sygehus, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet, Københavns Universitet samt en privat aktør, BGI Europe med i projektet. De i alt seks partnere skaber en ny fælles enhed til projektet.

Støtten gives som led i EU’s Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks 3. ansøgningsrunde, hvor i seks forskellige projekter har fået støtte. Projektet fra Bispebjerg Hospital har fået den største støtte i denne runde.

Redaktør