Forskere modtager flotte bevillinger fra Det Frie Forskningsråd

​I alt over 5 millioner kroner skal styrke forskning inden for hudkræft, sygdom i hjernen og arbejds- og miljømedicin på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

​Professor Bente Pakkenberg. Alle foto: Claus Peuckert.

Professor Merete Hædersdal fra Hudafdelingen modtager knap 1,6 millioner kroner til at udvikle en ny behandlingsstrategi mod hudkræften basalcellecarcinom, som er den hyppigste kræftform. Den mest effektive behandling i dag er med lægemidlet vismodegib, som patienten indtager som tabletter, men som medfører hyppige bivirkninger, der ofte betyder, at patienter må stoppe med behandlingen. 


Professor Merete Hædersdal.

I samarbejde med DTU, Københavns Universitet og Harvard Medical School udvikles en ny metode til at indgive vismodegib lokalt i huden, hvor kræften påvirkes direkte, og bivirkninger kan undgås. Behandlingen gennemføres ved at forbehandle huden med laser. Behandlingsmetoden skal undersøges i laboratoriet og i avancerede dyremodeller, så den senere vil kunne afprøves på patienter. Målet er en ny og markant forbedret behandling af denne form for hudkræft, hvor færre bivirkninger og komplikationer vil komme et stort antal patienter til gode.

Penge til fortsat kamp mod dødelig hjernesygdom
Professor Bente Pakkenberg fra Neurologisk Afdeling modtager godt 1,75 millioner kroner til forskning i Multipel System Atrofi (MSA). MSA er en dødelig hjernesygdom, der er karakteriseret ved, at patienten har parkinsonsymptomer samt balanceforstyrrelser, synkebesvær og problemer med vandladningen. 

Undersøgelser, som Bente Pakkenbergs forskningsenhed har lavet på hjerner fra patienter, der er døde af MSA, har vist, at betændelsestilstand (inflammation) i hjernen kan spille en rolle for sygdomsudviklingen. 

Formålet med projektet er at fortsætte disse undersøgelser og supplere med celletælling i relevante områder af hjerner fra MSA-patienter suppleret med molekylær biologiske gen-analyser fra Lieber Instituttet i USA.

Skader PCB vores evne til forplantning?
Professor Jens Peder Bonde fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling modtager 1,9 millioner kroner til et projekt om PCB og forplantningsevnen. 

Jens Peter Bonde_550.jpg

Professor Jens Peder Bonde.

Man har ment, at mennesker først og fremmest er udsat for PCB via kosten, men nu er det kommet frem, at fugemasse og maling i boliger kan medføre en flerfold højere udsættelse. Om det har sundhedsmæssige konsekvenser er uafklaret. 

Formålet med projektet er for første gang i verdensmålestok at undersøge, om PCB i indemiljøet kan medføre en skadelig påvirkning af forplantningsevnen. Med udgangspunkt i en stor befolkningsgruppe omfattende 37.186 beboere i alment boligbyggeri, hvoraf omkring 1/5 er højt udsat for PCB i indeluften, vil dette projekt undersøge risikoen for fosterskader og nedsat forplantningsevne hos unge mænd, hvis mødre har boet i forurenede boliger før og under graviditeten. 


FAKTA
Redaktør