Din fødselsvægt kan påvirke risikoen for at udvikle type 2 diabetes

​Månedens forskningsartikel har undersøgt sammenhængen mellem høj og lav fødselsvægt og risikoen for type 2 diabetes hos mænd og kvinder.​


Esther Zimmermann til Obesity Week i Boston, USA, i november 2014

Hvad handler projektet om, og hvad var resultaterne?
Projektet handler om, hvorvidt fødselsvægt påvirker risikoen for at udvikle type 2 diabetes senere i livet. 
For at få data til vores studie, anvendte vi den Københavnske Skolelægejournal Kohorte, hvor forældrene rapporterer deres barns fødselsvægt ved indskolingsundersøgelsen. Det blev til et studium af ca. 223.000 børn, som vi så har fulgt gennem registre for type 2 diabetes. Her kunne vi se, at der var en forskel på sammenhængen imellem fødselsvægt og type 2 diabetes hos mænd og kvinder. For både mænd og kvinder var der en sammenhæng mellem lav fødselsvægt og type 2 diabetes, men sammenhængen var dog stærkere for kvinder end for mænd. Ved de høje fødselsvægte, var der ingen sammenhæng for mænd, men der var en positiv sammenhæng for kvinder.  Selvom der er flere mænd end kvinder der udvikler type 2 diabetes i voksenlivet, viser vores resultater at fødselsvægt er en stærkere risikofaktor for senere at udvikle type 2 diabetes hos kvinder end mænd. 

Hvem kan bruge resultaterne?
Grunden til at vi har lavet studiet er, at vi hele tiden er på jagt efter nye risikofaktorer man kan intervenere på for at forebygge af type 2 diabetes. Fødselsvægt er måske ikke det mest oplagte mål at intervenere på, men vi tror heller ikke, at sammenhængene skyldes fødselsvægt i sig selv. Vores studie indikerer, at der foregår noget i fostertilstanden, som påvirker risikoen for type 2 diabetes forskelligt for mænd og kvinder. Denne viden håber vi at fremtidige epidemiologiske og mekanistiske studier kan bruge i deres egne studier, således at vi kan få belyst, hvad det rent faktisk er der foregår i fostertilstanden som påvirker risikoen for type 2 diabetes mange år senere.

Hvad driver dig som forsker?
Min drivkraft som forsker kan koges ned til ét ord: Nysgerrighed. Jeg er nysgerrig på hvordan verden former sig og forandrer sig, og når den gør det, hvordan kommer det så til at påvirke vores fremtid.  Jeg prøver altså hele tiden på, at se verden på en ny måde, fra en ny vinkel, eller et anderledes perspektiv. Og så er der selvfølgelig også en drivkraft i, at man som forsker får omsat forskning og ny viden til at kunne hjælpe mennesker som lider af overvægt og fedme.

 Har du en mentor eller et forbillede som forsker? 
Jeg har ikke noget decideret forbillede, men det er fascinerende at læse om og høre på de forskere, som går lidt imod strømmen, og som begynder at se verden eller mennesket i et nyt lys. Ligesom de forskere, der begyndte at se jorden som værende rund, i stedet for flad.

Hvordan ser du din egen fremtid som forsker? 
Siden 1. november 2015 har jeg arbejdet som Senior Epidemilog i Epidemiologi afdelingen på Novo Nordisk A/S. Så jeg forsker stadig i fedme og diabetes, men det ikke er fri forskning på samme måde som på Bispebjerg Hospital. 
Lige nu har jeg fundet en ny måde at se verdenen på, og så må vi se hvad fremtiden bringer for mig som forsker.

Kort om Esther Zimmermann:

  • Alder: 36
  • Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, 2005.
  • Ph.d. i Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet, 2012

Esther har arbejdet på Institut for Sygdomsforebyggelse siden 2006, hvor hun startede som Ph.d. studerende. Hun forskede i den livslange dødelighed, der er forbundet med at være svært overvægtig ved indgangen til voksenlivet. Efter hendes Ph.d. fik hun et individuelt Post-Doc stipendie fra Det Frie Forskningsråd, Sundhed og Sygdom. Dette projekt gik ud på at undersøge børns kropsstørrelse og vækstmønstre i forhold til risikoen for at udvikle type 2 diabetes som voksne, og det er dette projekt som månedens forskningsartikel er en del af.

​Medforfattere på artiklen: Esther ZimmermannMichael Gamborg, Thorkild IA Sørensen, Jennifer L Baker. 

Link til artiklen: http://diabetes.diabetesjournals.org/content/early/2015/08/07/db15-0494.long ​​

Redaktør