Lassen prisen

​Pressemeddelelse: Jens Sandahl Christiansen, Professor, Overlæge, Dr. Med modtager Niels A. Lassen-prisen 2014.

​Prisen uddeles af N.A. Lassen fonden, som blev etableret i 1999 til minde om professor, overlæge, Dr. Med. N.A.Lassen ( 1926-1997), som var en af det 20. årh. mest betydningsfulde hjerne- og kredsløbsforskere i Danmark. Niels A. Lassen var tilknyttet Bispebjerg Hospital og prisen uddeles på hospitalets forskningsdag i år 8. December, en dag efter N.A. Lassens fødselsdag.

Jens Sandahl Christiansen er professor ved Århus Universitet og overlæge ved medicinsk endokrinologisk afdeling (MEA) på Århus universitetshospital. Han er tillige Fellow ved Royal College of Physicians in Ireland og æresmedlem af Polish Endocrine Society. Efter embedseksamen fra Københavns Universitet i 1977 var han en fem-årig periode tilknyttet Niels Steensens hospital og hans guldmedalje (1978) og disputats (1984) udgik herfra. Han har siden 1989 været ansat i sin nuværende stilling som overlæge ved medicinsk Endokrinologisk afdeling og siden 1993 tillige som professor ved Århus universitet. Han er aktuelt formand for Århus Universitetshospitals GCP enhed og det Endokrine Specialeråd i Region Midtjylland, samt Editor-in-Chief of Endocrine Connections. Desuden er han formand for styrekommitteen for postgraduate kurser i European Society for Endocrinology, - samt medlem af eksekutivkommitten i Growth Hormone Research Society.

Jens Sandahl Christiansen har i sin forskning koncentreret sig om 2 hovedområder, - vaskulære komplikationer til diabets mellitus, deres epidemiologi samt behandlingen – heraf med specielt focus på forståelsen af de tidlige funktionelle forandringer i nyrefunktionen. Desuden har han igennem 3 årtier systematisk undersøgt de kliniske konsekvenser af væksthormon (GH) mangel og effekten af GH substitution. Han og hans medarbejdere var således de første som introducerede daglige subcutane injektioner i behandlingen af GH mangel og gennemførte også det første placebokontrollerede studium af effekten af GH substitution hos voksne.

Han har tidligere modtaget Dandy prisen, Hanstedgaard prisen, The Clinical Endocrinology Trust Medal og Minkowski Medaljen.

Det er 16. gang at N.A. Lassen prisen uddeles. Prisen består af en medalje samt et beløb på 25.000 kr. Prisoverrækkelsen vil finde sted 8/12 -2014. Prisuddelingen starter kl. 13.30, hvor professor Jens Sandahl Christiansen vil holde foredrag med titlen ”Væksthormon- et fascinerende hormon med et forkert navn”.

Sted: Auditoriet, uddannelsescenteret, Bisbebjerg Hospital indg. 50 Tuborgvej 235, 2400 NV.Redaktør