Tværfaglig, lavpraktisk og tæt på klinikken og patienterne

​Overlæge, dr.med. Hanne Christensen er udnævnt til professor ved Københavns Universitet i neurologi med særligt fokus på apopleksi. Tiltrædelsesforelæsning holdes den 9. oktober.​

​Hanne Christensen er drivkraften bag det internationalt anerkendte forskningsmiljø for apopleksi på Bispebjerg Hospital, som i dag angriber den meget udbredte sygdom på mange fronter:

- Vores forskning handler om at samle vigtige brikker til det store puslespil om bedre behandling af en sygdom, der fylder alt for godt i statistikkerne: Det var den 2. hyppigste dødsårsag i Danmark i 2013, og en ud af seks rammes af sygdommen på et tidspunkt i deres liv. På verdensplan er det en ud af de fem hyppigste årsager til kronisk sygdom og til tabte år af ens liv. Den udfordring har vi taget op, ikke med et enkelt stort projekt, der skal forandre alt, men med summen af en række projekter, der skal udvikle en bedre, evidensbaseret behandling, siger Hanne Christensen.

Hurtig screening på iPad
Senest har forskerteamet udviklet en særlig metode til at undersøge den mentale funktion hos patienter efter apopleksi:

- Som de første har vi udviklet en metode til brug på iPad. Så kan sygeplejersken eller lægen ude ved patientens seng lave en screening i løbet af en halv time – noget der kan tage fire timer, hvis vi i stedet skal have patienten til en neuropsykolog. Med iPad kan vi hurtigt identificere dem, der har brug for at få genoptrænet de mentale funktioner og dermed sikre langt flere patienter den rigtige behandling, som er meget afgørende for, om man fx glider ud af arbejdsmarkedet, siger Hanne Christensen.

Lavt hængende frugter høstes sammen med klinikken
Aktuelt er forskergruppen blandt andet i gang med at analyseret fordele og ulemper ved henholdsvis ct- eller mr-skanning af apopleksiramte, og i et andet projekt har de påvist, hvordan man med røntgen kan identificere de patienter, der vil få en forværring af deres symptomer på hjerneblødning, så man kan gribe ind og behandle det.

- Vi søger at løse udfordringer med apopleksibehandlingen tværfagligt, lavpraktisk og tæt på klinikken og patienterne: Hvad oplever patienterne som de største problemer, hvor kan vi se, at vi mangler viden, hvor fungerer behandlingen ikke optimalt, og hvor er der måske endda lavt hængende frugter, som vi kan høste? Og så nytter det ikke noget, at vi sidder ovre på kontorerne i forskningsgruppen og klapper hinanden på skuldrene over den nye viden. Den skal hurtigst muligt ud i praksis i klinikken, siger Hanne Christensen.


Fakta om Hanne Christensen
  • Tilknyttet WHO Global Burden of Decease som ekspert i apopleksi og er med til at analysere og tolke på data om sygdom og død fra hele verden
  • Medlem af bestyrelsen for European Stroke Organisation
  • Medlem af ESO Guideline Committee apopleksi, der har fastlagt procedurer for, hvorledes guidelines skal laves, og dels igangsætter, monitorerer og godkender europæiske guidelines
  • Formand for Dansk Selskab for Apopleksi
  • Medlem af RADS fagudvalg for antitrombotika udpeget af Dansk Neurologisk Selskab
  • Ansvarlig for Master of Stroke uddannelsen på Neurologisk Afdeling, en overbygning som apopleksispecialist, der organiseres af European Stroke Organisation
  • Kursusansvarlig for neurologifaget ved Københavns Universitet
  • Eksamensformand for eksamen i Neurologi, Psykiatri, Neurokirurgi samt Børne- og Ungdomspsykiatri
  • National koordinator i internationale investigator-initierede projekter (medicinafprøvning som initieres af læger).


Tiltrædelsesforelæsning
Fredag den 9. oktober 2015, kl. 14.00
Bispebjerg Hospital
Auditoriet i Uddannelsesafdelingen, indgang 50. 

Forelæsningen har titlen ”Apopleksi - en dynamisk tilstand”.

Hanne Krarup Christensen indsættes af prodekan for erhvervssamarbejde og omverdensrelationer Sven Frøkjær.
Redaktør