Nyt professorat anerkender klinisk sygepleje som videnskabeligt felt

​Sygeplejersker spiller en central rolle for kvaliteten af et hospitalsforløb. Susan Rydahl-Hansen har derfor gennem mange år arbejdet målrettet på, at kvaliteten af sygeplejen bliver løftet gennem forskning og evidens. Nu er hun udnævnt til professor i klinisk sygepleje fra 1.december 2015 på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Aarhus Universitet.

"Vi skal så vidt muligt gøre det rigtige første gang, og hver gang"

Sådan lyder det fra nu professor i klinisk sygepleje Susan Rydahl-Hansen. Og det har i mange år været udgangspunktet i arbejdet med at udvikle den kliniske sygepleje som forskningsfelt.

"Patienternes evne til at håndtere sygdom og lidelse er i høj grad afhængig af den omsorg og sygepleje, de modtager på hospitalet. Og sygeplejersker spiller derfor en central rolle for kvaliteten af et hospitalsophold og ikke mindst for, hvor længe patienterne bliver på hospitalet og klarer sig efter udskrivelsen", siger Susan Rydahl-Hansen.

Derfor er kernen i Susans forskning patienternes lidelse og mestring heraf i samspil med pårørende og professionelle.

Forskning skal anvendes i praksis

Koblingen til det kliniske arbejde i sygeplejeforskningen er vigtig for Susan Rydahl-Hansen. Vi skal bruge forskningsresultaterne i praksis på hospitalerne. Det handler ikke alene om omsorg men også om f.eks. smertelindring, pleje af sår hos kvinder med brystkræft og anden klinisk sygepleje.

En evidensbaseret praksis indebærer, ifølge Susan Rydahl-Hansen, ikke alene brugen af evidensbaseret viden men også brugen af sygeplejerskernes personlige, etiske og æstetiske kundskaber samt deres og patienternes situationsbestemte og erfaringsbestemte præferencer.  

Sygeplejen som videnskabelig felt

Professoratet er med til at anerkende klinisk sygepleje som et videnskabeligt felt. Selvom sygeplejen er afgørende i et patientforløb, har det ikke været nemt at komme dertil, hvor Susan Rydahl-Hansen og andre forskere i sygepleje er i dag.

Den første professor i sygeplejeforskning fik Danmark i 1992, mens man i andre lande har en meget længere tradition for at betragte sygeplejen som et videnskabeligt fag, især i USA, England og Australien og det øvrige Norden.

Susan Rydahl-Hansens professorat i klinisk sygepleje skal være med til at styrke det akademiske miljø for faget, hovedsageligt ved Campus Emdrup i København (Aarhus Universitet) og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.Redaktør