Fra Tanzania til talerstolen på Bispebjerg

​Vinderinterview: Mød Charlotte A. S. Larsen fra Klinisk Farmakologisk Afdeling, som på hospitalets forskningsdag, Lassendagen, løb med førsteprisen i foredragskonkurrencen. Læs om det store registerstudie, der ligger bag hendes forskning, hvad Charlotte lærte ved at være i praktik i Tanzania, og hvordan hun forberedte sig til at gå på talerstolen.

​Charlotte A. S. Larsen, der vandt foredragskonkurrence på Lassendagen 2015. (Foto: Søren Høgh Hansen)

​Hvad handler studiet om?
- Vi har undersøgt, om præparatet Amoxicillin øger risikoen for misdannelser hos fostre, hvis moderen har fået præparatet i de tre første måneder af hendes graviditet. Stoffet er et bredspektret antibiotika, som bruges overalt i verden, også til gravide, så vi ville finde ud af, om det er en sikker behandling til gravide. På det seneste har der nemlig været flere studier med modstridende resultater på, om det gav risiko for medfødte misdannelser, fx læbe-gane spalte. Derfor gik vi i gang med det store registerstudie, hvor vi blandt andet har brugt det medicinske fødselsregister, lægemiddelstatistikregisteret og landspatientregisteret, hvor man kan se misdannelser og andre diagnoser. 

Hvad er resultatet?
- Vi fandt ingen øget risiko for medfødte misdannelser i forbindelse med brug af amoxicillin i de første tre måneder af graviditeten. Dermed har vi været med til at mindske den tvivl, der blev sået af andre studier. Det er et resultat, der kan bruges nu og her i klinikken.

Hvad har du lært undervejs?
- Studiet har lært mig meget om forskning, og om hvordan man skriver artikler og præsenterer sine resultater, så det bliver spændende for målgruppen. Så stor tak til min vejleder Jon Trærup Andersen, der er læge og ph.d. på afdelingen, for det. Samtidig er det fedt at være en del af den store tradition for registerstudier, som vi har i Danmark. Vores mange registre giver en masse muligheder, som man ellers ikke har, og det er forholdsvis let at inkludere så mange, som vi har gjort – ca. en lille million gravide. Og det giver muligheder for at undersøge problemstillinger som ikke kan undersøges på andre måder, da det ville være for risikofyldt og uetisk. 

Langt fra Danmark til Tanzania
- Registre er der ikke så mange af i Songea i Tanzania, hvor jeg i sommers var tre måneder i praktik på et stort hospital helt ude på landet. Der er også langt fra de samme muligheder for blodprøver, scanninger osv., som vi har herhjemme. Tanzania har givet mig mange erfaringer. Fagligt blev jeg bedre til at vurdere patienten ved bare at kigge, tale med ham eller hende, altså bruge sine øjne og hænder og lytte med sit stetoskop og følge min mavefornemmelse. Det har gjort mig mere selvsikker omkring mit kliniske arbejde, og så var det rigtig spændende at være der og opleve en kultur, der er meget anderledes end vores.


Charlotte gennemgår journaler efter stuegang sammen med en af lægerne i Tanzania. (Privatfoto).​


Hvordan forberedte du dig til foredragskonkurrencen?
- Jon og jeg har arbejdet meget på præsentationen. Vi havde aftalt at skære ind til benet, så alle skulle kunne forstå det - også dem der ikke selv sidder og er fuldstændig inde i at lave registerstudier. Det var noget, vi helt bevist satsede på, vel vidende at det jo er en foredragskonkurrence. Det er ikke at gå på kompromis, for jeg synes det også viser faglighed, at kan man forklare sig letforståeligt. I det hele taget var det en god forskningsdag med mange deltagere, også unge forskere og studerende. Selvom jeg var nervøs, gik jeg ind til det med åbent sind, og jeg er rigtig glad for at vinde.

FAKTA
  • Charlotte er 26 år, bachelor i medicin 2010-2013, mangler et år af medicinstudiet, og skrev sin kandidatopgave, som hendes foredrag på Lassendagen handler om, i april 2015
  • Den engelske titel på studiet, som er ved at blive publiceret, er "Amoxicillin Exposure during first trimester and The Risk af Congential Malformations - A Register Based Nationwide Cohort Study".
  • Lassendagen har navn efter professor, overlæge, Dr. Med. Niels A. Lassen (1926-1997), som var en af det 20. århundredes mest betydningsfulde hjerne- og kredsløbsforskere i Danmark. 
  • Niels A. Lassen var tilknyttet Bispebjerg Hospital, og prisen blev sammen med en række andre priser uddelt på hospitalets forskningsdag d. 7. december, som også er Niels Lassens fødselsdag.
Redaktør