Blokader ved slidgigt i knæ måske til ingen verdens nytte?

​Op mod 100.000 gange om året sprøjter danske læger binyrebarkhormon som blokade ind i slidgigtplagede knæ, men det bør de stoppe med, lyder konklusionen i nyt dansk forskningsstudie, der netop er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift JAMA Internal Medicine. 

Læger er yderst flittige til at give blokader, når de opsøges af patienter med slidgigt (artrose) i knæet. Men det er ofte til ingen verdens nytte, og de burde alene sætte de gigtplagede i gang med træning, viser studiet.


Som de første har forskerne fra Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, undersøgt, om det er en god ide at kombinere de to internationalt mest anerkendte behandlinger mod slidgigt i knæet: Medicin i form binyrebarkhormon og træning. Men resultatet overraskede:

 

- Hævelser og smerter er typiske symptomer ved artrose i knæet og en barriere for effektiv træning. Derfor regnede vi med, at hvis vi først fjernede hævelser og smerter med en blokade med binyrebarkhormon og derefter lod patienterne gå i gang med træningen, ville de sammenlignet med kontrolgruppen kunne træne mere intensivt og effektivt og derved øge effekten. Det skete bare ikke. Begge grupper fik lige gode resultater, siger post.doc. og fysioterapeut Marius Henriksen, der står bag studiet.

Træn og glem medicinen

Ifølge Henning Bliddal, der er professor i artrose og leder af Parker Instituttet, giver studiet stof til eftertanke for alle læger, der behandler knæartrose:

- Der findes mange studier, der viser, at blokader virker, og lige så mange, at træning har en god effekt. Og i princippet burde der være en gruppe, der har gavn af blokade, før de går i gang med træning. Vi har bare ikke kunne finde dem blandt deltagerne i vores studie. Det nytter åbenbart ikke at kombinere to af de mest anvendte behandlinger mod artrose i knæet – man kan fint klare sig med træning alene. Hvis man som læge ordinerer træning – og det bør man gøre – er der ingen grund til samtidig at give binyrebarkhormon, siger Henning Bliddal.


FAKTA

  • Artrose (slidgigt) i knæet er den hyppigste form for gigt og medfører smerter og fysiske funktionsbegrænsninger.
  • Nationale og internationale anbefalinger fremhæver kombineret non-farmakologisk (træning) og farmakologiske behandling som den optimale behandlingstilgang, men denne kombinationen har ikke været undersøgt videnskabeligt før.
  • I studiet fra Parker Instituttet deltog 100 patienter med knæartrose. Halvdelen fik injektion med binyrebarkhormon i det smertefulde knæ. Den anden halvdel fik placeboinjektion
  • 2 uger efter injektionen påbegyndte alle et 12-ugers fysioterapeutisk træningsforløb.
  • Resultaterne blev evalueret på både kort og lang sigt ved kliniske besøg og omfattede selvrapporterede smerter og andre artrose-relaterede symptomer, fysisk funktion, og billed- og laboratoriemarkører for inflammation.
  • Konklusionen er, at der ikke er statistisk signifikante kliniske relevante forskelle mellem grupperne på nogen af disse resultater, hverken på kort eller lang sigt
  • Studiet er netop offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift JAMA Internal Medicine.

Redaktør