Allétræer udskiftes og nyplantes

I et omfattende projekt frem til uge 50 erstattes hospitalets træer i dårlig trivsel med nye. Derudover plantes lindetræer på de nye forlængelser af Østre og Vestre Længdevej, og der etableres nye granitkantsten på dele af 1. Tværvej.​

​​Det fremgår tydeligt, at træernes rødder er meget udsat for både saltsprøjt og saltvand. Kantsten vil afhjælpe en væsentlig del af problemet og derudover findes forskellige muligheder for yderligere at skærme voksestedet. Foto: Louise Bendixen.

​Hospitalets syge og gamle træer fjernes jævnligt og erstattes – men i den kommende tid er der tale om mere end bare et træ hist og her: I uge 43 udskiftes syv af kirsebærtræerne på 1. Tværvej, og bliver erstattet af otte nye. Udskiftningen sker på gund af dårlig trivsel, altovervejende som følge af vejsaltskader fra is- og snebekæmpelsen. De kirsebærtræer, der fortsat trives, får selvfølgelig lov at stå deres tid ud.

De syv kirsebærtræer, der nu bliver fjernet, er op til 30 år gamle forædlede Prunus avium Plena. Deres efterfølgere bliver den vilde form af fuglekirsebær, Prunus avium. Det var dette træ, der oprindeligt blev plantet på 1. Tværvej tilbage i 1912-13, således som det fremgår af landskabsarkitekt Edvard Glæsels tegninger for matriklen.

Frisk​​ muld

For at kunne give de nye træer den bedst tænkelige start på det nye voksested, rodfræses støddene fra de gamle træer. Al vejsaltforgiftet jord bliver derefter fjernet og erstattet med frisk muld, fortæller gartner Søren Brogaard Kristensen, FM Service, der som kyndig på træers trivsel koordinerer de mange tiltag.

Ny granit

På store stræk af 1. Tværvej er der ingen kantsten, så hidtil har intet har kunnet forhindre vinterens saltvand i at flyde ind på træernes vokseområde.  For at både nye og gamle træer kan trives optimalt etableres derfor i løbet af november nye granitkantsten, der både visuelt og praktisk vil binde området mere sammen. Projektleder Jesper Bladt Jørgensen glæder sig over muligheden for at rette op på forholdene: 

- Det er dejligt, at vi kan anvende de samme gedigne materialer som historisk præger hospitalet. Tidligere så man langt mere granit, for eksempel foran pavillonerne.

Selve den centrale del af 1. Tværvej, som er en del af matriklens midterakse, indgår i et separat opretningsprojekt, der også indbefatter de fredede friarealer omkring pavillonerne.

Flere lindetr​​æer

De nyåbnede alléforlængelser ned mod Bispebjerg Bakke beplantes med lindetræer, ligesom de i forvejen findes på Østre og Vestre Længdevej. Her udgør de store og smukke allétræer en "bærende fredningsværdi", som Kulturstyrelsen fastslog ved fredningen tilbage i 2010.​

Redaktør