Travlhed og tæt teamarbejde har præget Akutmodtagelsen efter nytår

På trods af stor travlhed er det enstrengede og visiterede akutsystem (EVA) kommet godt fra start i Akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. Mens borgerne har skullet væbne sig med stor tålmodighed for at komme igennem til 1813 på vagtcentralen, er det de færreste, der har ventet i længere tid, når de først er mødt op i Akutmodtagelsen.
"Nytårsnat da EVA gik i luften, var vi godt forberedt på at få flere henvendelser end normalt og havde estimeret vores beredskab på baggrund af statistisk materiale og personalets oplevelser og tilbagemeldinger fra sidste nytår.


Så på trods af, at vi nu har mange flere borgere igennem Akutmodtagelsen, har personalet været klar til at løfte opgaven. Vi har ekstra mandskab på og har dermed kunne give patienterne den rette behandling.

Som afdelingsledelse er det dejligt at konstatere, at afdelingen kan løfte sådan en stor opgave, og det skyldes jo, at personalet er rigtig dygtigt”, forklarer Birgitte Nybo Jensen, ledende overlæge Akutmodtagelsen.

”Sekretærer, sygeplejersker, læger portører og rengøring har ydet en stor indsats for at få løst de nye opgaver i et flot teamarbejde. Det er meget tilfredsstillende og giver nogle gode forløb. 

Vi har haft nogenlunde det antal patienter igennem Akutmodtagelsen, som var estimeret på baggrund af datamaterialet fra den tidligere lægevagt,” afslutter ledende oversygeplejerske i Akutmodtagelsen Charlotte Rahbek Norup.

Sikring af gode arbejdsgange og patientforløb

EVA er stadig i implementeringsfasen, det vil sige, at der kontinuerligt arbejdes på at sikre gode arbejdsgange og patientforløb sammen med personalet på hospitalet og med 1813- vagtcentralen.

Redaktør