Tilfredse patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Årets landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) viser, at Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler holder fast i den flotte fremgang fra 2012. Men der er plads til forbedringer og fremadrettet sættes flere projekter i gang for at øge patienttilfredsheden med fokus på servicekultur og patientens situation og forløb.

- For to år siden tog vi et tigerspring i patienternes oplevelser af vores behandling. Den markante fremgang, er jeg meget glad for, at vi nu har fastholdt i to år, fortæller hospitalsdirektør Janne Elsborg, men vi er ikke nået i mål endnu. Som samlet hospital er vores ambition at ligge på landsgennemsnittet eller derover ved næste LUP.

Udgangspunkt i patienters behov

Reumatologisk Afdeling og Abdominalcenter K har begge oplevet en øget patienttilfredshed på flere punkter for deres arbejde med kommunikation og inddragelse af patienterne.

På Abdominalcenter K på Bispebjerg har de arbejdet intenst på at styrke den gode dialog med patienter og pårørende, så patienter føler sig taget alvorligt og hørt.


På Reumatogogisk Afdeling har de arbejdet med flere initiativer. Afdelingssygeplejerske Marianne Tørper og afsnitsansvarlige overlæge Natalia Manilo fortæller:

- Ud fra sidste LUP udarbejdede vi en række handleplaner for nogle af de områder, hvor vi ikke havde klaret os godt. Vi har blandt andet revurderet og omskrevet den skriftlige patientinformation, øget vores fokus på brugerinddragelse med opstart at brugerråd og dialog med patienter i hverdagen og øget vores fokus på modtagelse af patienten og selve patientforløbet.

På baggrund af patienters skriftlige kommentarer har afdelingen også forbedret ventearealer.

Alle patienter skal føle sig ventet og velkomne

Generelt vil Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i det kommende år arbejde med servicekultur og inddragelse af patienterne. Det sker også som led i det regionale indsatsområde ”Ventet og Velkommen”, hvor Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler sætter en række projekter i gang.

Alle patientnære områder vil f.eks. blive gennemgået, så de fremstår imødekommende og professionelle, og den skriftlige patientinformation skal kvalitetssikres, så den tager udgangspunkt i patienternes situation og forløb.

Redaktør