Ny brandvej sikrer adgang for beredskabskøretøjer

I disse dage må træer, græs og hæk vige pladsen for en ny brandvej på Bispebjerg Hospital. Anlægningsarbejdet er gået i gang, og den nye brandvej vil være færdig omkring starten af juli 2014.
Det skal gå hurtigt, når brandfolkene ankommer til hospitalet og skal lokalisere en brand. Brandcentralen er det sted, brandbilerne, med fuld fart, sirener og blink, kører til, når de bliver kaldt ud. Brandcentralen på Bispebjerg Hospital flytter fra den ene ende af matriklen til den anden, så der er brug for en ny brandvej.

Den nye brandcentral flytter til opgang 33 i bygning 20. Den nye placering er markeret med et rødt blinklys på ydermuren, og i opgangen er der opsat to brandtavler, som giver overblik over området og viser hvorfra alarmen er gået. Herfra kan brandvæsnet hurtigt se, hvor det brænder og koordinere brandslukningen.

Østre Længdevej bliver længere
Når branden er lokaliseret, skal slukningskøretøjerne fra brandcentralen ind på området. Derfor bliver der anlagt en ny brandvej ved opgang 33, så Østre Længdevej bliver forlænget hele vejen ud til Bispebjerg Bakke.

- Brandvejen er samtidig starten på et nyt og forbedret trafik-flow på hospitalsområdet. Trafikken vil blive afviklet i et ensrettet loop, der skal give let adgang, bedre orientering og højere trafiksikkerhed på området, fortæller Jesper Bladt Jørgensen, planlægger og udviklingskonsulent for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Der vil være mindre støjgener forbundet med anlægningsarbejdet, som efter planen bliver afsluttet omkring starten af juli 2014. Vejen skal fungere som brandvej de kommende år, men åbnes på et senere tidspunkt for al trafik og bliver hospitalsområdets sydlige hovedindgang.

Fra Nord til Syd

Tidligere lå brandcentralen i den lille portnerbygning nr. 46 i den nordlige ende af matriklen. Bygning 46, der ikke er fredet, rives ned for at gøre plads til et nyt lyskryds ved Tuborgvej/Vestre Længdevej. Brandcentralen er blevet flyttet til den sydlige del af matriklen i opgang 33 i på Bispebjerg Bakke.
Redaktør