Hjerner sladrer om sygdomme

Nyt VIDEN+Hjerner fra afdøde patienter er guld værd i udforskningen af hjernens mysterier.

Forskerne på Bispebjerg Hospitals Neurologiske Afdeling har gennem de sidste år opbygget en uvurderlig skat, når det gælder forskning i neurologiske sygdomme: Nemlig en hjernebank, der rummer hjerner fra et stort antal afdøde patienter med neurologiske sygdomme. Og en biobank med blod- og rygmarvsprøver fra mange af de samme patienter, som er indsamlet under deres sygdomsforløb.

Patienter fulgt over år

Kombinationen af data fra de to banker giver unikke muligheder for forskningen i neurologiske sygdomme. Tilsammen rummer de to banker nemlig data, der følger de neurologiske patienter gennem en årrække - fra de første undersøgelser indtil patienterne afgår ved døden.

Biomarkører

Forskningen i neurologiske sygdomme som Parkinsons sygdom, atypisk Parkinson og amyotrofisk lateral Sklerose (ALS) er lidt som et detektivarbejde - det gælder om at finde frem til såkaldte biomarkører. Det er stoffer (typisk proteiner), som kan måles i patientens blod eller rygmarvsvæske på et tidligt tidspunkt og hjælpe med at stille en sikker diagnose.

Fremtidsperspektivet er, at det en dag bliver muligt ved hjælp af en simpel blodprøve at forudsige sygdommens forløb med ret stor nøjagtighed - og tilpasse behandlingen derefter.

Læs hele temaet om neurologisk forskning her:

www.bispebjerghospital.dk/videnplus-neurologi

www.frederiksberghospital.dk/videnplus-neurologi

Webmagasinet VIDEN+

Læs mere om webmagasinet VIDEN+ her.

Tilmeld dig VIDEN+  nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig VIDEN+ nyhedsbrev og få en mail hver gang, der udkommer et nyt tema. Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Kommentér artikler og video

Du kan nu også skrive kommentarer til alle artikler og videoer. Kommentarfeltet ligger nederst på siderne.

Om VIDEN+

Webmagasinet VIDEN+ går tæt på sundhedsforskning, tendenser og udvikling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.
Udkommer ca. 10 gange om året.

Redaktør