Posttraumatisk stress kan vise sig sent

​Månedens forskningsartikel i november kommer fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling og handler om posttraumatiskstress. Det studie, som artiklen er del af, har ændret Arbejdsskadestyrelsen måde at behandle sager på. Læs mere om artiklen og få et miniportræt af professor og medforfatter Jens Peter Bonde.

Professor Jens Peter Bonde​.

Hovedforfatter på månedens forskningsartikel, Nikolai Utzon-Frank, er ikke længere på hospitalet, men ude i almen praksis. I stedet fortæller seniorforsker og medforfatter på artiklen, professor og overlæge Jens Peter Bonde, her om artiklen og dens emne, posttraumatiskstresslidelse (PTSD). Arbejdsskadestyrelsen har på baggrund af studiet, som artiklen er en del af, ændret praksis omkring sagsbehandling af PTSD-sager.

Hvad handler projektet om?
Det er en udredningsopgave for Arbejdsskadestyrelsen. Man har været interesseret i at samle den viden ind, der er om psykiske eftervirkninger efter traumatiserende oplevelser. Anledningen er de danske soldater, der kommer hjem fra krig, og hvor nogle har mén på sjælen. Spørgsmålet er, om PTSD viser sig inden for en korttidshorisont, eller om det kan komme senere. Det er et meget konkret spørgsmål, som vi har kigget på. Og svaret er: Ja, det kan vise sig på et senere tidspunkt. Det er vigtigt for samfundets anerkendelse af det.

Hvad er de vigtigste konklusioner?
PTSD kan vise sig efter de 6 måneder, som før har været det diagnostiske skæringspunkt. I dag arbejder man med op til et par år, men den grænse er endnu ikke videnskabeligt fastsat.

Hvem kan bruge resultaterne, og hvad kan de bruge dem til?
Ud over PTSD blandt soldater, har vi en problemstilling med overfald og traumatiserende oplevelser inde på livet i f.eks. socialsektoren med voldelige klienter og i fængselsvæsenet. Det er ikke kun et spørgsmål om PTSD, vi mener også, at depression kan udløse det – det er nyt, og det er det, vi arbejder med nu.

Hvad driver dig som forsker?
En kombination af nysgerrighed og ønsket om at frembringe ny viden, som kan blive til gavn for andre. Tanken om at forebygge sygdom ligger bag meget af det, vi arbejder med som arbejdsmedicinere – at blive klar over, hvordan forskellige forhold i vores arbejdsliv og efterhånden også i vores miljø kan medføre sygdom på langt sigt. Ved at ændre på de ting, kan man forhindre sygdom. Det er den drivende kraft.

Har du en mentor og/eller et forbillede som forsker?
Der er to professorer, som har betydet meget for mig: Den ene er anatomiprofessor Gorm Dancher, den anden er Jørgen Olsen, begge fra Aarhus Universitet. De forsker i epidemiologi og histokemi. Jeg har haft et tæt samarbejde med dem, og Jørgen Olsen var min vejleder, da jeg skrev min ph.d. og siden min disputats. De er forbilleder, fordi de driver forskning på en meget sober, redelig og videnskabsetisk forsvarlig måde. Det, mener jeg, tjener befolkningen bedst på langt sigt.

Hvordan ser du din fremtid som forsker?
Nu er jeg jo der, hvor jeg har højst to langsigtede projekter tilbage i min karriere. Det, der er vigtigst for mig, er, at der er yngre folk til at tage over i vores forskning. Vi er nået et stykke, men er jo slet ikke færdige, så der er andre, der skal tage stafetten videre.

Fortæl kort om din karriere.
Jeg kom til Bispebjerg i 2008 fra et professorat og en ledende overlægestilling i Aarhus på en tilsvarende arbejdsmedicinsk afdeling, hvor jeg havde været en del år. Jeg er uddannet i Aalborg og speciallæge i arbejdsmedicin. Mit hovedforskningsfelt gennem tiden har været forplantningsskader i relation til arbejdsmiljø og miljøet, men jeg har også arbejdet meget med stressforskning. 

Fakta

  • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk lidelse på baggrund af en psykisk, traumatisk begivenhed.
  • I litteraturen er det omdiskuteret, om symptomer kan opstå mere end 6 måneder efter en traumatisk begivenhed, hvilket benævnes forsinket PTSD.
  • Emnet har igennem de senere år været genstand for stor debat, særligt omkring hjemvendte soldater og anerkendelse af PTSD. 
  • Ved en systematisk litteraturgennemgang fandt man 39 studier, hvor forsinket PTSD blev rapporteret i de 38, med en gennemsnitlig forekomst på 5,6 %.
  • Andelen af forsinket PTSD i forhold til alle PTSD-tilfælde var i gennemsnit 24.5 % med stor variation.
  • Der blev fundet en betydeligt højere andel af forsinket PTSD blandt militærpersonale og professionelle end blandt civile.
  • På baggrund af forskningsprojektet, som artiklen er en del af, har Arbejdsskadestyrelsen ændret praksis vedrørende sagsbehandling af PTSD-sager.
  • Artiklens titel er “Occurrence of delayed-onset post-traumatic stress disorder: a systematic review and meta-analysis of prospective studies”.
Redaktør