Døgndækket telefonservice til borgere med diabetes

En ny døgndækket telefonservice vil i fremtiden supplere det ambulante tilbud til patienter med diabetes på Bispebjerg Hospital og hjælpe borgere med her og nu spørgsmål.

Direkte telefonlinje til kyndig sygeplejerske

Telefonlinjen skal i fremtiden gøre det lettere at være borger med diabetes. Alle, som har været indlagt til behandling for diabetes på Endokrinologisk sengeafsnit I 14 på Bispebjerg Hospital, vil fremover få et visitkort med hjem, hvor der er et direkte telefonnummer til en diabeteskyndig sygeplejerske. Telefonnummeret kan benyttes døgnet rundt.

Mere tryghed
Afdelingssygeplejerske Camilla Dahl fra Afdeling I 14, vil give borgerne mere tryghed og vejlede dem i de situationer, hvor de har allermest brug for det, når de har brug for det.

- Det er naturligt, at der opstår spørgsmål, når man er kommet hjem efter f.eks. en nystartet insulin behandling - det vil vi gerne imødekomme i endnu højere grad gennem denne døgnservice. Patienter kan ringe til en sygeplejerske på vores afdeling 24 timer i døgnet, f.eks. hvis de har et højt blodsukker og er i tvivl om, hvad de skal gøre, eller hvis de har spørgsmål før en planlagt ferierejse, siger Camilla Dahl.

Forebygge genindlæggelser

Afdelingssygeplejersken håber, at tilbuddet kan være med til at forebygge genindlæggelser.

- Nogle kan formentlig udskrives tidligere, med den tryghed som denne ordning indebærer, og forhåbentlig kan det også medføre færre genindlæggelser, siger Camilla Dahl

Samtidig håber afdelingen, at diabetikerne vil få højnet deres livskvalitet, med den tryghed den lettere adgang til vejledning giver.

Tilbud til fagfolk på Bispebjerg hospital

Telefonrådgivningen er også et tilbud til fagfolk på hospitalets andre afdelinger, hvis der opstår spørgsmål omkring diabetesbehandling. De eksisterende tilbud i Endokrinologisk Ambulatorium Ic-amb gælder naturligvis stadig.

Drop-in hver onsdag

I fremtiden kan man også komme med sine diabetesproblemer på afsnit I 14 uden forudbestilt tid. Dette tilbydes onsdage mellem 15 - 19. Man dropper ganske enkelt bare ind.

Diabetes telefon

Har du som patient tilknyttet Bispebjerg Hospital har spørgsmål til din sukkersyge, skal du ringe tlf. 40 26 41 49

Redaktør