Personaleinfo om coronavirus til ansatte i Region Hovedstaden

Det gælder ansatte på hospitaler, Region Hovedstadens Akutberedskab, Region Hovedstadens Apotek, Den Sociale Virksomhed og Koncerncentrene.

Har du rejst i risikoområderne, skal du blive hjemme i 14 dage

Sundhedsstyrelsen har indført et krav om, at medarbejdere i sundheds- og ældresektoren, der har været på rejse i de særlige risikoområder, hvor der er betydelig smittespredning med coronavirus, skal blive hjemme 14 dage efter, at de er udrejst fra risikoområdet. I Region Hovedstaden gælder dette alle medarbejdere, der er ansat i regionen eller som har tilknytning til regionen (fx praktikanter).

Eksempel: Hvis du kom hjem fra ferie 24. februar, så skal du blive hjemme til og med 9. marts. Kommer du hjem fra ferie 9. marts, skal du blive hjemme til og med 23. marts.

På Sundhedsstyrelsens eller Udenrigsministeriets hjemmesider er en oversigt over risikoområderne:

I den periode hvor du skal blive hjemme, vil du oppebære sædvanlig løn. I det omfang det er muligt – og hvis du ikke er syg – bør du efter konkret aftale med din nærmeste leder udføre arbejdet fra hjemmet.

Medarbejdere, der udvikler tegn på sygdom, skal følge de almindelige retningslinjer for håndtering af mistanke om coronavirus.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk/coronavirus

Deltagelse i konferencer, større møder m.m.

Ansatte deltager som udgangspunkt ikke i konferencer og større møder m.m. Dog kan den lokale ledelse give dispensation i konkrete tilfælde, hvis konferencen m.m. ikke foregår i et af de særlige risikoområder.

Beslutningen er taget for at sikre, at mest mulig disponibelt personale er på arbejde på hospitalerne til at tage sig af patienter.

Rejser efter 4. marts 

Hvis du på trods af Udenrigsministeriets/Sundhedsstyrelsens anbefaling har valgt at rejse til et af de særlige risikoområder, vil du ikke oppebære løn i de 14 dage, hvor du efterfølgende skal blive hjemme. Du kan efter konkret aftale med din nærmeste leder afvikle ferie, afspadsering eller lignende i denne periode.

Hvis du selv er smittet

Hvis du selv er smittet og er syg, skal sygemelding ske efter de almindelige regler. Du skal endvidere oplyse arbejdspladsen om, at du er smittet med coronavirus.

Hvis du er under mistanke for smitte

Er du ikke syg, men under mistanke om smitte, og er du blevet pålagt karantæne af sundhedsmyndighederne, skal du informere din nærmeste leder. Du vil under fraværet oppebære sædvanlig løn.

De fleste medarbejdere i regionen kan ikke arbejde hjemmefra, men i det omfang det er muligt, bør du efter konkret aftale med din nærmeste leder udføre arbejdet hjemmefra.

Hvis du ikke er pålagt karantæne af sundhedsmyndighederne, er udgangspunktet, at du skal løse dine opgaver på sædvanlig vis.

Hvis du er pårørende til smittede eller har (har haft) kontakt til personer, der er smittet

Er du pårørende til smittede eller har haft kontakt til smittede personer, der er blevet pålagt karantæne, skal du forholde dig, som om du var under mistanke om smitte uden at være syg.

Hvis du ønsker at iværksætte en frivillig karantæne, uden at det sker efter aftale med sundhedsmyndighederne, skal du kontakte din nærmeste leder og udgangspunktet vil være, at det alene kan ske, hvis din nærmeste leder kan godkende, at du afholder ferie, afvikler tilgodehavende timer el.lign.

Ovenstående vil være gældende, indtil der kommer nye udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen.

Følg med

Følg med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: sst.dk/coronavirus

Du kan abonnere og få mail, når der er nyheder på sst.dk her: 

Nyhedsmail tilmelding

Du kan også abonnere og få mail, når der er vigtigt nyt på denne side. Vælg 'sundhed' når du tilmelder dig her:


​Du kan tilmelde dig og få en mail, når der er vigtigt nyt på denne side. Vælg atabonnere på 'sundhed':
Tilmeld dig mailabonnement


Redaktør