Rygning

På Bispebjerg Hospital er der røgfrit miljø. Det betyder, at personale og pårørende ikke må ryge i hospitalets bygninger eller på det udendørs terræn, og at patienter kun må ryge med individuel dispensation.

​Hensigten med det røgfri miljø er:​

 • At sikre, at patienterne behandles i et røgfrit miljø 
 • At sikre ikke-rygere mod røg 
 • At støtte de patienter, der ønsker at holde op med at ryge 
 • At understøtte behandlingen

Personalet vil tale med dig om dine eventuelle rygevaner.

Hvis du er ryger

Hvis du er ryger, vil du blive tilbudt nikotinprodukter, mens du er indlagt, som erstatning for tobakken.

Ønsker du at stoppe med at ryge?

Det er en svær, men vigtig beslutning at skulle holde op med at ryge. Derfor vil personalet på Bispebjerg Hospital gerne tilbyde deres hjælp og støtte til rygeophør.

Ønsker du at stoppe med at ryge, har hospitalet nogle tilbud, som du er velkommen til at benytte dig af. Det kan ske, mens du venter på undersøgelse og behandling, eller i forbindelse med din indlæggelse. 

Du kan også kontakte hospitalets rygestopinstruktør på tlf. 38163003 (tryk 3) mellem kl. 8.00 - 11.30 alle hverdage.

Fakta om rygning

Undersøgelser viser, at:

 • Rygere har øget risiko for at få komplikationer i hjerte og lunger efter en operation. 
 • Desuden har rygere også flere infektioner og dårligere sårheling. 
 • Rygning kan medføre kronisk lungesygdom (rygerlunger), og kan forværre eksisterende lungesygdomme, f.eks. astma og bronkitis. 
 • Rygere får også hyppigere lungebetændelse. 
 • Rygning kan give blodpropper i hjerte, hjerne og ben. 
 • Rygning kan medføre kræft i lunger, strube og blære og i flere andre organer. 
 • Rygere udsætter andre for passiv rygning og dermed for de samme risici.

Undersøgelser tyder på,​ at disse tilstande kan forebygges eller bedres, hvis man holder op med at ryge. ​


Redaktør