Rygning

På Bispebjerg Hospital er der røgfrit miljø. Det betyder, at personale og pårørende ikke må ryge i hospitalets bygninger eller på det udendørs terræn, og at patienter kun må ryge med individuel dispensation.

​Hensigten med det røgfri miljø er:​

  • At sikre, at patienterne behandles i et røgfrit miljø 
  • At sikre ikke-rygere mod røg 
  • At støtte de patienter, der ønsker at holde op med at ryge 
  • At understøtte behandlingen

Personalet vil tale med dig om dine eventuelle rygevaner.


Redaktør